Sverige förbjuder utvinning av uran

Riksdagens beslut att förbjuda uranbrytning är ett tydligt steg mot en framtid utan kärnkraft och en logisk följd av energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybar el i Sverige.

Flera delstater i till exempel USA och Kanada har förbjudit uranutvinning men som land blir Sverige nu det andra landet i världen efter Nya Zeeland att förbjuda utvinning av uran.

Det innebär glada nyheter för alla de orter i Sverige som i åratal har oroat sig över en urangruva i sin närhet och de kan nu dra en lättnadens suck. Men det sänder också en viktig signal till andra länder om att uranbrytning inte har en plats i ett modernt energisystem.

Dessvärre importerar vi uran till våra kärnkraftverk vilket innebär att brytning sker på andra platser i världen. Att använda kärnkraft innebär inte bara risker i Sverige och vårt närområde, utan också att vi skapar stora problem på andra håll och lämnar ett enormt kärnavfallsberg till många framtida generationer, en riskabel och ohållbar strategi.

Greenpeace har vid flera tillfällen genomfört fältbesök för att dokumentera den förödelse som uranbrytningen medför. 1994 gjordes ett besök i Krasnokamensk i Ryssland och år 2010 sammanställdes dokumentation i rapporten “Left in the dust” om uranbrytning i Niger.

Framtiden är förnybar och svensk kärnkraft bör snarast fasas ut. Till dess att så har skett måste svensk kärnkraftsindustri säkerställa att miljö och mänskliga rättigheter respekteras fullt ut av de leverantörer av uran de använder sig av.