Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Den giftiga sanningen

om ett företag som heter Trafigura, ett fartyg som kallas Probo Koala och dumpning av giftigt avfall i Elfenbenskusten

Artikel - 25 september, 2012
Detta är en berättelse om företagsbrott, brott mot mänskliga rättigheter och regeringar som inte klarat att skydda människor och miljö. En gemensam rapport från Amnesty International och Greenpeace.

För människorna i centrum av berättelsen - människorna i Abidjan i Elfenbenskusten - började den med skräck och slutar i tragedi.

Det började den 20 augusti 2006 när invånarna i Abidjan vaknade och hittade
illaluktande, giftigt avfall som hade dumpats på flera platser runt staden. Tiotusentals människor drabbades av illamående, huvudvärk, andningssvårigheter, stickande ögon och brännande hud. Mer än 100.000 människor behandlades enligt officiella uppgifter, men det är troligt att antalet drabbade var betydligt högre eftersom uppgifterna är ofullständiga. Myndigheterna rapporterade att mellan 15 och 17 personer dog. Med medicinsk behandling och tid avtog symtomen, men för många fanns rädslan kvar. Sex år senare, vet de fortfarande inte vad som fanns i avfallet. Det hade exporterats illegalt från Europa, illegalt förts in Abidjan, och illegalt dumpats där. Många lagar - både nationella och internationella - hade ignorerats.

En treårig utredning av Amnesty International och Greenpeace har avslöjat orsaken till den tragedi som utspelar sig i Abidjan: i avsaknad av effektiv brottsbekämpning, gjorde ett företag allt för att säkra sin vinst utan hänsyn till kostnader för människor och miljö. Detta bolag var Trafigura.

Trafigura skapade det giftiga avfallet ombord på Probo Koala. Trafigura visste att avfallet var farligt och krävde noggrann behandling och deponering, men vägrade att betala för korrekt avfallshantering när detta alternativ erbjöds i Nederländerna. Trafigura visste - eller borde ha vetat - att avfallet inte borde sändas ut i Europa och att företaget de överlämnade avfallet till var oförmöget att hantera det på rätt sätt. Trafigura visste att avfallet skulle hamna i en soptipp. Och Trafigura gav falsk eller vilseledande information om avfallet till statliga myndigheter och avfallsbolag i flera länder.

Trots att Trafigura dömdes i en holländsk domstol för att olagligt ha exporterat avfall från Nederländerna har bolaget getts immunitet från åtal i Elfenbenskusten. Trafigura hävdar att dumpningen och dess efterverkningar inte var bolagets ansvar. Undersökningen som genomförs av Amnesty International och Greenpeace drar slutsatsen att Trafiguras påstående saknar trovärdighet. Undersökningen fastställer också att flera regeringar har bidragit till tragedin genom att inte upprätthålla internationella mänskliga rättigheter, miljölagar eller havsmiljölagar. Dessa regeringar fortsätter att misslyckas med att vidta åtgärder för att förhindra liknande brott i framtiden, att kompensera offrens lidande, eller att ställa förövarna till svars. Misslyckanden som ger straffrihet för företagens hänsynslösa brott. Även Elfenbenskusten svarade snabbt på krisen då den dåvarande regeringen Trafigura svepande juridisk immunitet mot åtal i utbyte mot en ekonomisk uppgörelse. Nederländerna – det land som har de bästa förutsättningarna för att Trafiguras avfall hanteras korrekt – har underlåtit sig att agera enligt lagen och bidrog därmed till kränkningarna av rätten till hälsa för folket i Abidjan. Trafigura Ltd, ett företag baserat i Storbritannien som drev verksamheten ombord på Probo Koala under flera av de kritiska stegen, har aldrig undersökts eller åtalas av de brittiska myndigheterna.

Precis som Probo Koala seglade runt haven i Europa och Västafrika med sin giftiga last har Trafigura seglade runt lagen, kringgått internationell rätt och utnyttjat oklarheter i lagen.

Mardrömmen som drabbat folket i Abidjan hemsöker fortfarande många människor. Misslyckandena att hålla företaget ansvarigt, att lämna ut information och säkerställa ersättning till alla som har rätt till det - innebär att det giftiga avfall som dumpats i Abidjan inte bara är ett brott som begicks 2006, utan en pågående parodi på rättvisa än idag.

Ladda ner The Toxic Truth

Ämnen