Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

En delseger i kampen mot bottentrålning

Artikel - 7 maj, 2007
Ny glädjande överenskommelse kan betyda början till slutet för den destruktiva bottentrålningen i världens djuphav. Avtalet gäller bara Stilla havet, men är ett viktigt steg i rätt riktning.

Besättningsmän på en nyzeeländsk bottentrålare dumpar en stor del av en Paragorgiakorall. Korallen har följt med som bifångst i trålarens nät.

Den betydelsefulla överenskommelsen om ett stopp på bottentrålningen slöts nyligen mellan över 20 Stilla havsländer vid en konferens i Chile. Avtalet gäller ett område som sträcker sig från Antarktis i söder till ekvatorn och från Australien till Sydamerikas västkust. Det kommer att träda i kraft den 30 september 2007 och innebär att bottentrålning inte får förekomma utanför territoralgränserna där känsliga havsmiljöer finns eller kan misstänkas finnas.

Bottentrålningen på internationellt vatten är ett stort hot mot den mångfald av känsliga och ofta relativt okända havsmiljöer och ekosystem i världens djuphav. Denna typ av fiskeriverksamhet använder sig extremt tunga redskap som på flera kilometers djup river upp skadliga stoftmoln och skövlar fälten med kallvattenskoraller.

Dessutom har de flesta arter som lever i djuphaven en långsam tillväxt- och reproduktionstakt vilket gör att det tar mycket lång tid att innan mängden fisk som tas upp kan ersättas. Överenskommelsen är ett mycket viktigt steg på vägen för att kunna skydda den oersättliga artrikedomen som dessa miljöer innehåller.

Greenpeace har under lång tid tillsammans med bland annat The Deep Sea Conservation Coalition arbetat för att all bottentrålning på internationellt vatten skall förbjudas. I och med överenskommelsen kommer nu upp till 25 procent av havsområdena utanför territorialvattnen i världen att vara skyddade mot denna extremt destruktiva form av fiskeriverksamhet.

Det är glädjande att det var just Nya Zeeland som lade fram förslaget, eftersom landet idag står för 90 procent av bottentrålningen i dessa djuphav. Nya Zeeland visar genom detta att det är möjligt för länder att fatta beslut som inte enbart styrs av kortsiktiga nationella egenintressen.

Island visade så sent som i november förra året exempel på den motsatta inställningen då landet torpederade de omfattade förhandlingarna om ett FN-moratorium, ett tillfälligt stopp, för bottentrålning på allt internationellt vatten.

Innan avtalet träder i kraft och vi kan se hur väl det efterlevs är det svårt att bedöma exakt hur betydelsefull överenskommelsen är, men att det är en viktig milstolpe råder ingen tvekan om. Greenpeace hoppas nu att EU kan följa efter och införa lika långtgående skydd för de känsliga havsmiljöerna på norra halvklotet och att detta därmed blir början till slutet för den destruktiva bottentrålningen i världens djuphav.

Läs mer om hur vi kan rädda haven

Läs om bottentrålning på Ludvigs blogg

Ämnen