Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Unika havsmiljöer i hotade Natura 2000-områden dokumenterade

Artikel - 18 april, 2009
Greenpeace kräver EU-reformer som gör det enklare att skydda dem. Stockholm, onsdag 22 april 2009 – Sveriges enda kända maerlbottnar och bubbelrev hör till de helt unika miljöer som Greenpeace dokumenterat under en veckas intensiva dykningar på utsjöbankarna Fladen och Lilla Middelgrund, två Natura 2000-områden i Kattegatt ca 20 km utanför Hallands kust. Dessa grunda bankar långt ute till havs är en sista tillflyktsort för många hotade marina arter.

Greenpeace dokumenterar den marina miljön i Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund

Läderkorallen dödmanshand, piprensare, havsnejlikor, sjöpungar, sjöborrar, olika sjöpennor, sjöstjärnor och plattfisk, enstaka småtorsk samt mycket fjärsing, hör till arterna som fotograferats. Dessutom har tareskogar, vidsträckta områden fantastiskt rika på olika, ibland flera meter höga, brunalger som bildar en skog på botten, dokumenterats av expeditionen med fartyget Rainbow Warrior. Materialet är den mest omfattande bild- och videodokumentation från de två Natura 2000-områdena som hittills offentliggjorts.

- Nu måste regeringen göra allt för att starta reformen av EUs gemensamma fiskeripolitik som gör det möjligt för medlemsländerna att själva skydda marina skyddsområden mot destruktivt fiske. Som ordförande i EU har Sverige ett särskilt ansvar, säger Isadora Wronski, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace och ombord på Rainbow Warrior.

Parallellt med dykningarna har omfattande översiktlig bottendokumentation genomförts med s k drop cam, en undervattenskamera som sänks ned från fartyget och manövreras nära botten. Totalt omfattar materialet över 30 timmar video och hundratals stillbilder.

Piprensare, en sorts kolonibildande nässeldjur som växer upp från botten och som kan bli flera meter höga, är ett djur som är särskilt utsatt för bottentrålning. Piprensare kan bilda hela ängar om de får leva ostört på mjukbottnarna. Men det är på dessa bottnar som det trålas oerhört intensivt idag, vilket gör att piprensare idag bara hittas här och där – nästan alltid en och en. Sjöpennor är en annan art som normalt trivs på de utsatta mjukbottnarna.

- Bankarna ger oss en bild av hur livet vid kusten kunde ser ut förr, innan industrifiske och utsläpp av gifter och närsalter slog ut många arter, säger Isadora Wronski.

Marina skyddsområden, i ekonomisk zon, saknar idag i praktiken skydd från destruktivt fiske eftersom EU:s regler ger väldigt begränsade möjligheter för nationella myndigheter i medlemsländerna att reglera fisket i sina vatten.

Grundproblemet är att fisket lyder under fiskelagstiftning och havsmiljön under miljölagstiftningen. Det gör att lag står mot lag. Och idag är det alltid miljön som får ge efter för kortsiktiga fiskeintressen. Under Sveriges ordförandeskap i EU har regeringen en unik möjlighet att starta den reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik som måste till för att lösa konflikten. Havsförvaltningen måste utgå från ekosystemansatsen, vilket innebär att även fiskbestånden ses som en del av ekosystemen. Ansvaret för just EU:s havsfrågor tog Sverige över redan vid årsskiftet.

- Krångliga regler är ingen ursäkt för att sitta med armarna i kors medan våra hav dör. Regeringen måste försöka, säger Isadora Wronski.

 

Ämnen