Massiva protester mot Vattenfall i Tyskland

Pressmeddelande - 19 augusti, 2014
På onsdag lämnas en stämningsansökan in mot Vattenfalls brunkolsplaner i Tyskland, och protesterna mot brunkolet växer. Till helgen samlas tusentals personer på gränsen mellan Tyskland och Polen för att protestera mot bolagets brunkolssatsningar. Samtidigt är de svenska partierna tysta om den statliga energijättens planer som innebär att över en miljard ton skadliga växthusgaser kan släppas ut i atmosfären och omkring 1700 människor tvingas flytta.

Stämningsansökan* lämnas in av lokala grupper med stöd av Greenpeace och är den första mot Nochten II, en av de fem nya brunkolsgruvor som Vattenfall planerar i tyska Lauzitsregionen. Nochten II innehåller drygt 300 miljoner ton brunkol och ska säkerställa att bolagets kolkraftverk Boxberg kan drivas fram till 2050.

Brunkol är det smutsigaste bränslet som finns och kan inte ha någon plats i det framtida hållbara energisystemet. Att statliga Vattenfall fortsätter med brunkolsinvesteringar går helt på tvärs med världens ansträngningar att hejda den globala uppvärmningen. Inget parti kan med trovärdighet lyfta klimatfrågan i valrörelsen utan att ge väljarna ett tydligt besked om framtida styrning av Vattenfall, detta gäller i synnerhet Reinfeldt och Löfven”, sägerAnnika Jacobson, chef Greenpeace Sverige.

Till helgen samlas tusentals människor i gränslandet mellan Tyskland och Polen för att protestera mot företag som Vattenfall och den polska energigruppen PGE. Personer från över 14 europeiska länder deltar inklusive Sverige. Deltagarna kommer att bilda en åtta kilometer lång mänsklig kedja mellan polska Grabice och tyska Kerkwitz i Lausitzregionen som sitter på de största brunkolsreserverna i Europa.

Motståndet mot brunkol och Vattenfalls planer är utbrett i Tyskland liksom i Sverige. I Tyskland visar en opinionsundersökning att 88 procent av invånarna inte tycker brunkol rättfärdigar allvarliga ingrepp på miljön.  En Sifomätning visar att 77 procent av svenska folket vill att regeringen stoppar Vattenfalls gruvplaner.

”Jag åker till Lausitz i helgen för att protestera mot att Vattenfall gör svenska folket till klimatbovar. Bolaget svärtar ner Sveriges trovärdighet i klimatfrågor utomlands och jag hoppas att helgens protester väcker allians- och oppositionspartierna här hemma”, säger Em Petersson kampanjledare klimat och energi på Greenpeace i Sverige.

I Sverige deltar hittills 40 000 personer i Greenpeace kampanj som uppmanar regeringen att stoppa Vattenfalls brunkolsplaner.

Bilder liksom TV-material kommer att finnas tillgängliga från helgens protester och delar av aktionen kommer att live-sändas.

*Stämningen riktar sig inte direkt mot Vattenfall utan kräver att en appellationsdomstol (Oberverwaltungsgericht) drar in det tillstånd som myndigheterna har gett för att gå vidare med gruvplanerna för Nochten II.

För mer information:
Annika Flensburg, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige, +46 70 362 36 13

Em Petersson, kommer att finnas på plats under helgens protester i Tyskland och tillgänglig för intervjuer. Mobil: +46 70 813 58 40