Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

EU-beslut om minskade räkkvoter väntar – nu måste räkflottan halveras

Pressmeddelande - 18 december, 2012
Idag möts EU:s fiskeriministrar i Bryssel för att bland annat besluta om nästa års kvoter för fisket i Nordsjön, inklusive Skagerrak och Kattegatt. Om ministrarna följer forskarnas råd kommer räkkvoten minskas med 36 procent, något som påverkar det svenska räkfisket på västkusten. Utöver minskade räkkvoter krävs även att räkflottan minst halveras, enligt Greenpeace.

Redan årets svenska kvot för räka på totalt 1323 ton innebar en minskning jämfört med 2011 års kvot på 1557 ton. Trots minskat räkbestånd och minskade kvoter visar Greenpeace-rapporten Fiskare som fuskar att den svenska räkflottan olagligen slänger över 500 ton räkor i havet varje år för att öka sina vinster, s.k. uppgradering. Fiskarna dumpar de små räkorna, för att de istället vill fånga större exemplar som ger bättre betalt. Med en lägre räkkvot blir incitamentet till fusk, att bara fylla kvoten med de mest lönsamma räkorna, ännu större.

- Minskade räkkvoter innebär att behovet av att minska antalet räkfiskefartyg blir än mer akut. Det problemet måste landsbygdsminister Eskil Erlandsson ta tag i så fort han kommer hem från Bryssel. Minst hälften av räkflottans fiskekapacitet måste skrotas för att flottan ska kunna bli ekonomiskt och miljömässigt hållbar, säger Jan Isakson, havsmiljöexpert på Greenpeace.

Idag röstar också EU-parlamentets fiskeutskott om en ny gemensam fiskeripolitik för EU. Under 2013 kommer den nya politiken att fastslås av EU-parlamentet och fiskeriministrarna för att träda i kraft 2014. I fiskeriförhandlingarna prioriterar Eskil Erlandsson frågan om att förbjuda det oacceptabla slöseri som utkast av fisk och skaldjur innebär. Trots det har Sverige inte ens lyckats leva upp till kravet att stoppa den mest oetiska och redan förbjudna formen av dumpning, uppgradering, vilket innebär att kvotsatt fångst dumpas bara för att öka vinsten.

- De nya vetenskapliga råden för räkfisket understryker vikten av att Eskil Erlandsson nu tar tag i grundproblemet för såväl överfisket som dumpningen; att för många och effektiva fiskefartyg jagar efter för få räkor och fiskar, säger Jan Isakson.

När fiskeriministrarna idag anländer till ministerrådet i Bryssel möts de av både Greenpeace och representanter för småskaliga yrkesfiskare från flera länder i Europa. Gemensamt kräver Greenpeace och dessa fiskare att ministrarna i första hand ska tilldela kvoter till yrkesfiskare som använder skonsamma fiskemetoder och följer regelverket, på bekostnad av de som fuskar och bedriver fiske utan några som helst miljöhänsyn.

- Principen bör vara att bara de som fiskar miljövänligt och dessutom följer de regler som finns ska få förnyade fartygslicenser och tilldelas kvoter. På så viss kan vi behålla de mest hållbara fiskeföretagen när flottans fiskekapacitet minskas, avslutar Jan Isakson.

Ladda ner Greenpeace rapport "Fiskare som fuskar"

Ladda ner bilder och video på bl.a. svenska räktrålare

Mer information:
Jan Isakson, havsmiljöexpert för Greenpeace: 070 608 74 83
Twitter: JanIsakson
Anna Havula, kommunikationsansvarig: 070 201 44 86

Ämnen