Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Goda nyheter för ishaven

– historiskt avtal skyddar Arktis samtidigt som världens största marina skyddade område träder i kraft i Antarktis

Pressmeddelande - 1 december, 2017
I natt klubbades ett historiskt avtal i Washington DC om att skydda en stor del av Norra Ishavet mot kommersiellt fiske. USA, Kanada, Norge, Ryssland, Danmark, Island, Japan, Sydkorea, Kina och EU har skrivit under ett moratorium om att freda ett område lika stort som Medelhavet (2.8 miljoner kvadratkilometer) i minst 16 år.

Avtalet sammanfaller med att ett annat betydande marint skydd av Rosshavet i Antarktis idag träder i kraft, där 1,5 miljoner kvadratkilometer hav skyddas från all industriell verksamhet.

Kommentarer från Frida Bengtsson, havsansvarig Greenpeace Norden:

“Detta är en historisk vinst för skyddet av ishaven och en dag värd att fira. Tack vare de miljoner människor världen över som kämpat för ett skydd av Arktis skyddas nu äntligen detta enorma område från destruktivt fiske. Vi hoppas nu att länderna under de kommande 16 åren ska komma överens om ett permanent skydd för denna del av ishavet för både kommersiellt fiske och annan destruktiv industri.”

“Även om enorma steg har nu har tagits för att skydda de centrala delarna av Norra Ishavet, är det viktigt att dessa länder också tar en progressiv roll i de FN-förhandlingar om skydd av internationella vatten som antas påbörjas nästa år för att skydda flera delar av ishaven både i norr och söder.”

Överenskommelsen för Norra Ishavet, som kommer vara juridiskt bindande, kommer automatiskt att förlängas vart femte år, såvida inte ett land protesterar öppet eller en vetenskapligt baserad förvaltningsplan för fiske tagits fram.

Norra Ishavet är under ökande press på grund av klimatförändringar och fyrtio procent av detta historiskt istäckta området har varit isfritt sommartid de senaste åren. När nya havsområden blir tillgängliga brukar fisket följa efter. Med detta avtal på plats kommer inget fiske kunna genomföras i de områden som historisk sett varit skyddade av havsisen.

För frågor eller fler kommentarer kontakta:

Frida Bengtsson, havsansvarig Greenpeace Norden, 070 6527420

Taggar