Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace på turné för att informera om skyddade havsområden

Pressmeddelande - 11 maj, 2012
Strömstad, fredag 11 maj 2012 - Idag påbörjar Greenpeace en informationsturné till Västra Götalands fiskehamnar. Syftet är att uppmärksamma att det fortfarande pågår fiske som skadar de helt unika havsmiljöerna i det skyddade havsområdet Bratten. Trots att Bratten fredats som ett Natura 2000-område, och regeringen sagt att fisket där ska avkrävas tillstånd som bevisar att det kan bedrivas utan att skada miljön, fortsätter ett intensivt bottentrålfiske.

- Yrkesfisket i många skyddade havsområden bedrivs i strid med rådande miljölagstiftning både i Sverige och EU. Ändå väljer ansvariga myndigheter och regeringen att se mellan fingrarna för verksamheten. Det är en skandal att man inte ens meddelat yrkesfisket vilka lagar och regler som gäller i våra skyddade hav, säger Jan Isakson, havsmiljöansvarig på Greenpeace.

Greenpeace besöker följande orter i Västra Götaland 11-16 maj: Strömstad, Grebbestad, Smögen, Lysekil, Kungshamn, Havsstenssund, Öckerö och Göteborg. Förutom att informera om vilka lagar och regler som gäller för fiske i skyddade havsområden, så kallade marina Natura 2000-områden, vill Greenpeace också lyssna in yrkesfiskarnas syn på på havsskydd och fiskets påverkan på havsmiljön.

– Brattenområdet utanför Smögen är en biologisk skattkammare. Där finns rev med flera för Sverige unika koraller, ovanliga sjöstjärnor, svampdjur, anemoner och massor av fiskarter. Trots att Bratten ska vara skyddat förekommer det fiske och omfattande bottentrålning där, som varken miljöprövats eller har tillstånd. Fisket i Natura 2000-området Bratten borde helt enkelt stoppas, säger Jan Isakson.

Följande regler gäller enligt miljöbalken. Tillståndsplikt gäller för fiske inom marina Natura 2000-områden. För att säkerställa ett bättre skydd för Sveriges marina Natura 2000-områden har regeringen beslutat att fisket i dessa områden ska miljöprövas enligt kap 7 kap. 28 a § i miljöbalken. Detta innebär att inget fiske som inte miljöprövats och erhållit tillstånd får bedrivas inom marina Natura 2000-områden. Det är yrkesfiskaren som måste söka detta tillstånd. Länsstyrelsen ska utöva kontrollen. Enligt miljöbalken kan den som med uppsåt eller av oaktsamhet exempelvis fiskar utan tillstånd dömas till böter eller fängelse i högst två år.

- Till skillnad från miljöminister Lena Ek vill länsstyrelsen i Västra Götaland inte använda tillståndsprövning för att stoppa det destruktiva fisket i länets skyddade havsområden. De säger sig ha effektivare verktyg. Samtidigt lever varken Sverige eller Västra Götaland ens upp till EU:s minimala krav på havsskydd. Frågan är då varför länet inte omedelbart gör något åt problemet, säger Jan Isakson.

För mer information och bilder från turnén, kontakta:
Jan Isakson, havsmiljöansvarig, 070 608 74 83

Twitter: @JanIsakson

Media kan träffa Greenpeace under turnén, kontakta:
Anna Havula, kommunikationsansvarig: 070 201 44 86

Ämnen