Klimat-rättegång mot norska staten får klartecken

Pressmeddelande - 14 februari, 2017
Norsk domstol meddelade på tisdagen att de tar upp Greenpeace och Natur och Ungdoms stämning av den norska staten, för att de tillåter ny oljeborrning i Arktis. Rättegången startar 13 november och beräknas pågå i två veckor. Det blir första gången som rätten prövar paragraf 112 av Norges grundlag, som säger att myndigheter ska värna om naturen och miljön för framtida generationer.

Den här rättegången handlar om att pröva den norska statens ansvar för människors säkerhet och hälsa, vilket norska staten riskerar genom att tillåta ytterligare oljeborrning i Arktis. Att nu utvinna fossila bränslen i känsliga områden är i strid med såväl klimatavtalet i Paris som Norges egen grundlag, säger Frode Pleym, chef för Greenpeace i Sverige.

Den norska staten har för första gången på 20 år öppnat för ny oljeborrning i Barents hav i Arktis. Bland bolagen som fått tillstånd att borra finns svenska Lundin Petroleum som i och med detta kommer att ha världens nordligaste oljebrunn. Lundin har tillstånd att borra på fem av de tio nya områdena.

Lundin Petroleum är inte ett företag man vill ha i Arktis, de har visat med all önskvärd tydlighet att de inte är ett företag med någon form av ansvarskänsla, säger Frode Pleym.

Stämningen mot norska staten är en del av en global våg av domstolsprocesser där människor håller stater och företag ansvariga för sitt klimatskadliga agerande. För närvarande ser vi bland annat pågående rättsprocesser i Filippinerna, USA och Schweiz.

Ska världens medeltemperatur ha en chans att hållas under 1,5 grader varmare måste särskilt rika stater som Norge ta sitt ansvar och inte borra efter ny olja. Det är i synnerhet oansvarigt att göra det på en av jordens mest känsliga platser som Arktis. Ett utsläpp av olja där skulle ha katastrofala konsekvenser för miljön, säger Frode Pleym.

De 13 företag som fått nya licenser i Barents hav i Arktis är Statoil (Norge), Capricorn and Centrica (Storbritannien), Chevron and ConocoPhillips (USA), DEA (Tyskland), Aker BP (Norge), Idemitsu (Japan), LUKOIL (Ryssland), Lundin Petroleum (Sverige), OMV (Österrike), PGNiG (Norge/ Polen), Tullow (Storbritannien / Afrika).

Kontakt:
Frode Pleym, Sverigechef för Greenpeace
070 728 04 47

Mathias Leveborn, Kommunikationsansvarig
070 283 30 36,

Länk till bilder och filmer:
http://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJJXOSY5

Länk till stämningsansökan: http://www.greenpeace.org/norway/Global/norway/Arktis/Dokumenter/2016/legal_writ_english_final_20161018.pdf

Länk till norska grundlagens miljöparagraf:
https://snl.no/Grunnlovens_milj%C3%B8paragraf 

Länk till karta över oljeborrningstillstånden:
https://www.regjeringen.no/contentassets/e4186b93baf8420b815261353fc4884a/vedlegg-1-kart-over-tildelte-utvinningstillatelser-nor.pdf