Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

En ny Prestige vid Svensk kust

politikerna ser bara på

Pressmeddelande - 5 december, 2003
Ett fartyg som utgör ett extra stort hot mot Östersjöns miljö förbereder sig nu för att de närmaste dagarna segla förbi den svenska kusten. Geroi Sevastopolya, en 24 år gammal enkelskrovig rysk tankfartyg med en kapacitet på 50 000 ton håller på att lasta olja i den lettiska hamnen Ventspils. Utöver att utgöra en större risk än tankfartyg med dubbla skrov kan Geroi ha skador från en kollision år 2001. I den kollisionen skadades både skrovet och den bärande fartygskonstruktionen. Hamnkaptenen i Ventspils, Arvid Buks, uppger för Greenpeace att Geroi Svastopolya senare idag förmodligen seglar mot Singapore.

"Det här är ännu en tickande bomb, en ny möjlig Prestige", säger Dima Litvinov på Greenpeace. "Geroi och alla andra fartyg med oacceptabel standard måste hållas borta från Östersjön. Risken för en stor olycka med stora oljeutsläpp är mycket större med ett gammalt, enkelskrovigt fartyg som det här. Om en olycka skulle inträffa skulle de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna för detta känsliga och redan "stressade" innanhav bli förödande".

I november förra året lämnade tankern Prestige Ventspils, seglade over Östersjön och gick sedan under utanför den spanska kusten. Konsekvensen blev att mer än 60 000 ton olja släpptes ut i Atlanten, en 2 000 km lång kuststräcka blev förorenad och mer än 300 000 fåglar dog. Saneringskostnaderna har hittills uppgått till 22,5 miljarder kronor, samtidigt som fiskenäringen i Spanien har gått miste om inkomster på över 12,5 miljarder kronor.

I oktober i år antog EU ett regelverk som förbjuder enkelskroviga oljefartyg att gå in i EU-ländernas hamnar. Enligt hamnkaptenen i Ventspils har han trots detta ingen laglig grund att hålla kvar Geroi Sevastopolya eller att neka henne tillträde till Ventspils i framtiden. Detta beroende på att Lettland inte går med i EU förrän den 1 maj nästa år och på att tankerns destination är Singapore.

Samtidigt som Geroi förbereder sig för att ge sig ut på Östersjön så sammanträder IMO (International Maritime Organisation, ett FN organ för sjöfarten) för att diskutera strängare åtgärder när det gäller enkelskroviga fartyg. Enligt Greenpeace´s källor kommer IMO inte att anta nya regler som skulle ha förbjudit fartyg som Geroi att segla genom Östersjön..

"IMO kommer att gå på principen om minsta gemensamma nämnare. EU:s regler å andra sidan kan inte skydda oss mot sådana här "tunnhudade oljemonster" så länge de inte är på väg till en hamn i ett EU-land. Länderna runt Östersjön måste själva samla sig och förbjuda undermåliga fartyg att anlöpa de egna hamnarna", säger Dima Litvinov.

Greenpeace har krävt tillskapandet av ett särskilt körkort för Östersjön. Ett sådant skulle utfärdas till fartyg som uppfyller stränga krav på säkerheten.