Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Företag och miljöorganisationer kräver EU-stopp för illegalt virke

Pressmeddelande - 7 april, 2005
Förbjud import av illegalt virke till EU. Det kravet framförs av ett 70-tal europeiska företag idag. IKEA, Skanska, Kinnarps, Coop och ICA finns med på uppropet som presenteras av WWF, Greenpeace och Fern under ett seminarium i Europaparlamentet.
EU är en mycket stor marknad för skogs- och träprodukter med en omfattande import från många länder. Illegal avverkning är ett stort samhällsproblem världen över - från Ryssland via Baltikum till Indonesien i Sydostasien, Brasilien i Sydamerika och ett flertal centralafrikanska länder.

Det svarta virket bidrar till skogsskövling, minskar lokalbefolkningens möjligheter till försörjning, kränker mänskliga rättigheter och berövar fattiga länder viktiga inkomster. Dessutom försvåras möjligheterna till uthålligt skogsbruk i många länder.

- Omfattande import av illegalt virke till EU snedvrider marknaden och saboterar för företag att göra ansvarsfulla inköp av skogsprodukter, säger Lars Kristoferson generalsekreterare för WWF.
Bindande lagstiftning, som hindrar importen av det illegala virket, gör det enklare för konsumenten att bidra till ett uthålligt bruk av världens skogar

EU - kommissionen har lanserat den så kallade FLEGT-processen för att få bukt med den olagliga hanteringen. Den har hittills riktat in sig på frivilliga lösningar och överenskommelser med vissa viktiga producentländer. Flera medlemsländer och miljörörelsen har tidigare krävt att EU inför ett importförbud för att på ett effektivt sätt hindra importen av allt illegalt virke.

- Träprodukter från illegalt virke bidrar inte till hållbar utveckling eller till våra kunders behov.
Vi välkomnar initiativ som minskar riskerna för illegala produkter på marknaden, säger Staffan Söderberg, hållbarhetschef på Skanska AB.

Sverige har en stor import av virke och skogsprodukter från Ryssland där den olagliga verksamheten är utbredd. I nordvästra Ryssland är enligt uppskattningar vart fjärde träd avverkat på olagligt sätt.
- Den svenska regeringen och skogsminister Ulrica Messing har hittills inte alls varit pådrivande inom EU utan har rent av motarbetat förslag till bindande lagstiftning. Det är dags att regeringen tar sitt internationella ansvar och ställer sig bakom ett förbud mot importen av illegalt virke, säger Lennart Daléus, generalsekreterare för Greenpeace Norden.

Ämnen