Volkswagens Mörka Sida

Dokument - 29 juni, 2011
Volkswagen motarbetar viktiga lagändringar som kan skydda klimatet och vår planet. Som den största biltillverkaren i Europa har Volkswagen stort inflytande på både den tyska regeringen och EU. Varje år satsar företaget miljontals euro på att finansiera lobbygrupper.

The Dark Side of Volkswagen