img

Skydda livet i skogen!

Den svenska skogen är en del av det norra skogsbältet. Tillsammans med skogarna i bland annat Finland, Ryssland och Kanada bildar den ett sammanhängande ekosystem – en grön krona runt det norra halvklotet. Här finns en enorm mångfald av arter.

Men skogen är hotad. Den huggs ner och ersätts av trädplanteringar. Stora områden i det norra skogsbältet ödeläggs varje år.

Ändå lovade världens regeringar år 2010 att skydda de skogar som finns kvar, genom FN:s konvention om biologisk mångfald.

Vi kräver att regeringscheferna i Sverige, Finland, Kanada och Ryssland håller sina löften och omedelbart agerar för att skydda det norra skogsbältet.

img

Vi behöver skydda den riktiga skogen, det ekosystem där svampar, insekter, lavar, mossor, fåglar, djur, växter får en chans att leva. Det ekosystem där träden får vara av många olika arter, får vara gamla och unga, döda och levande, starka och svaga, där de får dö och bli hem till många andra organismer – där trädens värde inte bara mäts i hur många kubikmeter fiber de kan ge till industrin.

Det norra skogsbältet, som också går under namnet boreal skog, utgör jordens största kolförråd. När träd huggs ned och blir engångsmuggar eller förpackningar riskerar vi att det norra skogsbältet förvandlas från kolförråd till klimatbomb. Vi har inte råd att låta det hända!

Människor världen över är beroende av våra nordliga skogar för sin framtid. Träden här i Sverige, Finland, Kanada och Ryssland hjälper till att reglera temperatur och klimat för allt liv på jorden.

Meddela Stefan Löfven och de andra regeringscheferna att de måste hålla sina löften!