Fred och nedrustning

Idag finns fortfarande runt 30 000 kärnvapen i världen. Massförstörelsevapen som förintar människor, samhällen och civilisationer. De förorenar luft, mark och vatten, och deras dödliga effekt sprids över nationella gränser och mellan generationer. Även om det kalla kriget är över är kärnvapen fortfarande ett hot mot världsfreden. Av världens 30 000 kärnstridspetsar är mer än 1500 ständigt redo att skjutas iväg på ett ögonblick, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Dessvärre har nedrustningstakten tappat kraft och fart. Starka, målinriktade insatser och ett bredare samförstånd krävs för att vända upprustningen – särskilt i en tid där spridningen av kärnvapen blir allt svårare att kontrollera.  


Nio länder är kända kärnvapenmakter: USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, Israel, Pakistan, Indien och Nordkorea. Det finns misstankar om att även andra länder i hemlighet har, eller försöker skaffa sig, kärnvapen. Ett enda land som tidigare varit en kärnvapenmakt - Sydafrika - gjorde på 1990-talet sig kvitt sin kärnvapenarsenal. De återstående länderna håller krampaktigt fast i sina kärnvapen - trots löften om avveckling. Dessutom finns stor risk att kärnvapen  sprids på världens svarta vapenmarknader.

Greenpeace verkar för fred, avveckling av kärnvapen och en planet i balans.

De senaste uppdateringarna

 

Environmental Impact Assessment Lilla Middelgrund

Dokument | 17 mars, 2009 på 15:29

As a part of the preparations for placing trawling obstacles, Greenpeace has carried out a thorough environmental impact assessment.

Environmental Impact Assessment Fladen

Dokument | 17 mars, 2009 på 15:26

As a part of the preparations for placing trawling obstacles, Greenpeace has carried out a thorough environmental impact assessment.

Miljökonsekvensbeskrivning Fladen

Dokument | 26 februari, 2009 på 0:00

Som en del i förberedelserna för utplacering av trålhinder har Greenpeace gjort en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) över åtgärderna.

79 - 81 av 99 resultat.