Giftiga kemikalier är ofrånkomliga i ett industriellt jordbruk

© Greenpeace/Daniel Beltra

Problemet – industriellt (förorenande) jordbruk

Hur skadligt är genmodifiering av växter? Behöver vi förlita oss på
giftiga kemikalier? Kan “business as usual” i jordbruket förse oss med
mat i framtiden? Greenpeace jobbar med allt detta och mer.

  • Jordbruket står för 14 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Ekologiskajordbruksmetoder kan hjälpa till att minska de utsläppen och hjälpa jordbrukare att hantera klimatförändringarna.

  • Genetiskt modifierade grödor gör oss beroende av giftiga kemikalier och ger företagen kontroll över jordbruket.

  • Förorening av grundvattnet, färre ställen där man kan fiska och fler ogrässorter som är motståndskraftiga mot ogräsmedel: dessa är bara några av problemen som följer med det industriella jordbrukets beroende av giftiga kemikalier.

  • Ekologiskt jordbruk kan producera 30 procent mer mat per hektar än konventionellt jordbruk. Ekologiskt jordbruk ger människor tillgång till mat där den behövs som mest.

De senaste uppdateringarna

 

En miljon européer tvingar EU att se över GMO-lag

Bild | 9 december, 2010 på 14:12

En miljon européer från 27 länder tvingar EU att ompröva sitt tidigare beslut att inte låta medlemsländer själva förbjuda GMO inom landets gränser. Medborgarna kräver ett stopp för genmodifierade grödor (GMO) till dess att oberoende,...

“Lyssna på medborgarna, Eskil Erlandsson – sätt stopp för GMO”

Dokument | 8 december, 2010 på 15:40

- Greenpeace GMO-ansvarige skickar öppet brev till landsbygdsministern

Lyssna på medborgarna, Andreas Carlgren – sätt stopp för GMO

Dokument | 8 december, 2010 på 14:15

8 av 10 svenskar tycker att GMO är osäkert. Samtidigt jobbar den svenska regeringen konsekvent för GMO i EU, och i Sverige tillåts sedan 2010 kommersiella odlingar av GMO-potatis - ett projekt som havererat totalt sedan myndigheter och företag...

Gyllene ris utan lyster – Greenpeace nya rapport om GMO-ris

Dokument | 15 november, 2010 på 11:17

Genmodifierat gult ris har genomgått nästan 20 års forskning och utveckling utan något bestående resultat för att motverka följderna av a-vitaminbrist, ett allvarligt hälsoproblem i u-länderna. Experimentet med GMO-ris har förbrukat pengar och...

En av de olagliga GMO

Bild | 13 september, 2010 på 12:49

En av de olagliga GMO-potatisarna som hittades i Haparanda där en tillåten GMO-odling kontaminerats.

Greenpeace

Bild | 13 september, 2010 på 1:00

Greenpeace-aktivister genomför en protestaktion vid Jordbruksverket i Jönköping för att förmå den ansvariga myndigheten att beordra att kontaminerade GMO-odlingar i Norrbotten förstörs som en försiktighetsåtgärd mot vidare spridning.

Greenpeace

Bild | 13 september, 2010 på 1:00

Greenpeace-aktivister genomför en protestaktion vid Jordbruksverket i Jönköping för att förmå den ansvariga myndigheten att beordra att kontaminerade GMO-odlingar i Norrboten förstörs som en försiktighetsåtgärd mot vidare spridning.

Greenpeace protesterar utanför Jordbruksverket

Bild | 13 september, 2010 på 0:00

Greenpeace protesterar utanför Jordbruksverket med krav om att stoppa spridningen av GMO. I förra veckan upptäcktes att en experimentell, genetiskt modifierad potatissort - Amadea - har vuxit olagligt och obemärkt på fälten i Norrbotten under...

Vad är problemet med genförändrad potatis?

Dokument | 28 april, 2010 på 0:00

I slutet av mars godkände Jordbruksverket odling av den genmanipulerade potatisen Amflora för användning inom industrin. Det kommer att vara den första genmodifierade potatisen som kan odlas storskaligt i Europa. Ur ett hälsoperspektiv är...

Enligt Världshälsoorganisationen och Europeiska

Bild | 11 april, 2010 på 1:00

Enligt Världshälsoorganisationen och Europeiska läkemedelsmyndigheten kan den gen som tillförts Amflora bland annat utgöra ett hot mot den grupp antibiotika som är viktig i kampen mot allvarliga, globala sjukdomar, till exempel tuberkulos.

21 - 30 av 119 resultat.