Francesco Pisanu

Sida - 4 oktober, 2013
.
Fransesco Pisanu

Francesco Pisanu

Besättningsmedlem
Frankrike
Ålder: 38

Francesco växte upp nära Paris i Frankrike.

Francesco har länge varit engagerad i miljöskydd. Han gick först med i Greenpeace som volontär i Paris, där han deltog i protesterna för att berätta om de många hoten mot vår miljö. Samtidigt jobbade han som ambulansförare.

I maj 2006 hade han sin första upplevelse ombord ett greenpeacefartyg. Han anmälde sig som frivillig ombord på Esperanza på "the one year oceans tour campaign", som syftade till att skapa marina reservat runt om i världen. Han seglade från Medelhavet till Stilla havet, genom Röda havet och Indiska oceanen. Han passerade då de examina som krävs för att bli en riktig besättningsman för Greenpeace, och nu handlar hans liv om att segla på haven för att öka medvetenheten om miljöfrågor.