Smältande packis i början av den arktiska sommaren. © Bernd Roemmelt / Greenpeace

 

Klimatförändring

De klimatförändringar som leder till en varmare planet drabbar Arktis extra hårt, eftersom uppvärmningen går snabbare vid polerna. Både samhällen och ekosystem i Arktis har anpassat sig till is, kyla och permafrost och behöver dem för att fortsätta fungera.

Den mest påtagliga effekten är minskningen av havsisen. Varje vinter växer havsisen för att sedan till viss del smälta varje sommar. När havsisen smälter på våren blir iskanten en högproduktiv zon med mängder av plankton

och fisk som lockar till sig många arter av sjöfågel, säl och val. Alla dessa djur är på olika sätt beroende av havsisen för att kunna bo, jaga och föda upp sina ungar.

När havsisen minskar eller drar sig tillbaka svälter isbjörnar, sälar och valrossar och deras ungar faller i vattnet och drunknar. Valrossungar riskerar också att trampas sönder av stora valrosshjordar som tvingats upp på land.

Under vattenytan leder uppvärmningen av vattnet till att nya arter söderifrån tar sig in och hotar att konkurrera ut de arktiska arterna. Detta drabbar förstås även de människor som idag lever av bl a jakt och fiske.

Att havet blir öppet leder till att mindre värme reflekteras tillbaka ut i atmosfären, vilket snabbar på klimatförändringen så att avsmältningen ökar ännu mer.

Förutom havsisen smälter även den grönländska inlandsisen. Om inlandsisen skulle smälta helt beräknas världshaven höjas med sju meter.

Dessutom tinar permafrosten och släpper ut stora mängder växthusgaser som tidigare bundits i marken. Eftersom bosättningar och infrastruktur i Arktis är byggda för att stå på permafrost leder upptiningen även till att hus, vägar och rör sjunker ner i marken och förstörs.

Det viktigaste för Arktis är att stoppa förbränningen av fossila bränslen och ställa om till förnybar energi globalt. Det finns en sorglig ironi i att samma oljebolag som varit med om att driva klimatförändringen nu vill borra upp ny klimatförstörande olja från havsbottnarna i Arktis. Det aggressivaste oljebolaget är Shell. Skriv till dem och be dem lämna den arktiska oljan i marken!