Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Den här guiden rankar ledande företag inom mobiltelefoni, TV- och PC-tillverkare utifrån hur deras arbete med att reducera sin påverkan på klimat och miljö ser ut. Kategorierna är: Energi, Gröna produkter och Hållbar verksamhet*.

#1 hp

HP 5,9/10

HP har avancerat tre placeringar och är nu i topp. HP är de starkaste då det gäller hållbar verksamhet och energi. De är bäst på att minska både sina egna och sina underleverantörers koldioxidutsläpp och på att verka för en starkare klimatlagstiftning. Däremot kunde HP göra bättre ifrån sig då det gäller gröna produkter, t.ex. behöver HP bli bättre på att förlänga produkternas livslängd.
Ladda ner HPs resultat

 

#2 dell

Dell 5,1/10

Upp åtta placeringar. Dell får bäst på kriterierna för energianvändning med sin ambitiösa målsättning att minska utsläppen med 40 %  till 2015. De får däremot lågt betyg i kategorin gröna produkter.
Ladda ner Dells resultat 

 

#3 nokia

Nokia 4,9/10

Ner två placeringar. Nokia förlorar ledningen till HP och Dell på grund av energikriterierna men får bra poäng för gröna produkter och hållbar verksamhet.
Ladda ner Nokia resultat 

 

#4 apple

Apple 4,6/10

Apple ligger nu bland de bästa då det gäller gröna produkter och är relativt starka då det gäller hållbar verksamhet, men får låga poäng i energikategorin.
Ladda ner Apple resultat 

 

#5 philips

Philips 4,5/10

Philips får en bra placering för sitt arbete med att ta fram en progressiv energipolicy och får övergripande bra inom energiarbetet. Trots det åker de ner två placeringar.
Ladda ner Philips resultat 

 

#6 sony ericsson

Sony Ericsson 4,2/10

Sony Ericsson får höga poäng för gröna produkter och hållbar verksamhet, men får dåligt på energikriterierna. Ner fyra placeringar.
Ladda ner Sony Ericsson resultat 

 

#7 samsung

Samsung 4,1/10

Ner två placeringar. Samsung får bäst poäng på hållbar verksamhet men behöver förbättra sig på energikriterierna, speciellt vad det gäller energikällor.  
Ladda ner Samsungs resultat 

 

#8 lenovo

Lenovo 3,8/10

Upp sex placeringar. Lenovo får högst poäng för hållbar verksamhet, men behöver sätta mer ambitiösa mål för nedskärning av utsläpp och användandet av hållbar energi.
Ladda ner Lenovos resultat 

 

#9 panasonic

Panasonic 3,6/10

Ner tre placeringar. Panasonic får bland de bästa i kategorin gröna produkter men får sämre poäng när det gäller energi. De behöver en tydlig plan för hur de ska få ner sina koldioxidutsläpp och öka användningen av förnybar energi.
Ladda ner Panasonic resultat 

 

#10 sony

Sony 3,6/10

Ner fyra placeringar. Sony får minus för deras lobbyarbete mot striktare energieffektiviseringsstandard i Kalifornien. Samtidigt får de toppoäng för att de stödjer ambitiösa klimatmål i Europa.
Ladda ner Sony resultat 

 

#11 sharp

Sharp 3/10

Sharp stödjer nya och bättre lagar för förnybar energi i Japan men får dåligt på alla verksamhetskriterier. Kvar på elfte plats.
Ladda ner Sharps resultat 

 

#12 acer

Acer 2,9/10

Acer får ett dåligt resultat jämfört med de främsta konkurrenterna. De är bra på utfasningen av miljöfarliga ämnen men dåliga på energikriterierna. Kvar på 12e plats.
Ladda ner Acers resultat 

 

#13 lge

LG Electronics 2,8/10

Upp ett steg. LG har ingen ambitiös målsättning för reducering av utsläpp och behöver öka sin användning av förnybar energi.  
Ladda ner LG Electronics resultat 

 

#13 toshiba

Toshiba 2,8/10

Upp tre placeringar. Toshiba har gjort en del framsteg vad gäller att fasa ut farliga ämnen men behöver göra bättre ifrån sig på energikriterierna.
 Ladda hem Toshibas resultat 

 

#15 rim

RIM 1,6/10

Ny i rankningen. RIM behöver förbättra sin rapportering och transparens då det gäller miljöarbetet.
Ladda hem hela sammanställningen av RIMs siffror

* Kriterierna:

Energi omfattar bland annat rapportering av och minskningsmål för växthusgasutsläpp samt mål för andel förnybar energi.

Gröna produkter handlar om produkternas energieffektivitet, antal produkter fria från skadliga ämnen och hur återvinningsbara produkterna är.

Hållbar verksamhet är t.ex. riktlinjer att inte köpa papper från avskogning samt öppenhet varifrån råvarorna kommer.