Biyoenerji

Sayfa - 23 Ağustos, 2007
Biyoenerji gaz toplama, gazlaştırma (katı maddeleri gaza dönüştürme), içten içe yanma, ve sindirme (yaş atıkları kullanarak) gibi teknolojilerden istifade ederek bitkiler gibi organik maddeleri yakıt olarak kullanmaktadır.

Biyolojik maddeler enerji üretmek için verimli ve devamlı bir şekilde kullanıldığında sera gazları salımının azaltılmasında rol oynayacağından bu yöntemi şiddetle destekliyoruz.

Biyoyakıtlar, özellikle enerji verimli taşıtlarla birlikte kullanıldığında taşıt egzoz gazlarını azaltarak iklim değişikliklerine karşı çözümün sürdürülebilir bir parçası olabilirler.

Özellikle, ikinci nesil biyoyakıtlar sera gazlarının azaltılmasında devamlı bir şekilde önemli katkıda bulunabilirler ve bu nedenle biz ikinci nesil biyoyakıtların araştırma geliştirme çalışmalarını teşvik ediyoruz.

Bizim asıl ağır basan amacımız iklim krizine dikkati çekmektir. Bir biyoyakıt üretim teknolojisini değerlendirmede kullandığımız öncelikli kriter sera gazlarında belirgin net bir azaltma yapıp yapmadığı ve mümkün olan en yüksek düzeyde verimli olup olmadığıdır.

Sera gazlarının azaltılmasını sürekli hale getirebilmek için, biyoyakıt üretimi ormanların ve diğer doğal ekosistemlerin tahribine, gıda güvencesi dahil sosyal çatışmalara katkıda bulunmamalıdır ve biyoyakıt ürünleri sürekli bir şekilde yetiştirilmelidir.

Kategoriler