Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den internet sansürlerini durdurmasını iste!

.

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yasayı veto etmemesine karşın, kamusal olarak yasa kapsamındaki iki sorunlu maddede TBMM'de değişiklik yapacağını duyurdu.

Bu iki madde;

  1. Trafik bilgisinin tanımının daraltılması
  2. Özel hayatın gizliliği sözkonusu olduğunda, TİB tarafından erişime engelleme kararları hakkında Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurulması ve kararın Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmesinin gerekli olması.

Türkiye'de ifade ve bilgiye erişim özgürlüğünü savunan ve "İnternet sansürüne hayır' diyen binlerce kişiye, binlerce teşekkür.

Beraberce mücadele etmeye devam edeceğiz.

Pek çok bilgiye ulaştığımız, fikirlerimizi paylaştığımız, söz hakkımızı kullandığımız internet, Türkiye’de hukuksuz biçimde sansürlenmek üzere.

İnternet kanununu değiştirecek torba yasa, TBMM tarafından kabul edilerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderildi. Bu değişiklikle, herhangi bir dava açılmadan 4 saat içinde web sayfaları kapatılabilecek, içerikler kaldırılabilecek.

Demokratik haklar açısından bakıldığında bir hukuk devletinde bu durum kabul edilemez. Temel hak ve hürriyetler, anayasada, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve evrensel hukuk kuralları ile koruma altına alınmış haklardır. Bu yasa ile aşağıdaki haklar ihlâl edilmektedir.

  • İfade Özgürlüğü
  • Haber Alma Özgürlüğü
  • Bilgiye Erişim Özgürlüğü

Greenpeace olarak milyonlarca insanla birlikte yürüttüğümüz kampanyaların geleceği de tehdit altında. Çünkü;

  • Çevre suçu işleyen şirket ve hükümetlere yönelik online kampanyalarımız muhatapları tarafından engellenebilir.
  • Karşıt kampanya yürüttüğümüz çıkar çevreleri, işledikleri çevre suçlarından kamunun haberi olmasını istemediğinden ortaya çıkardığımız skandal haberleri karartılabilir.
  • Greenpeace Akdeniz Türkiye, uzun vadede Türkiye’de etkin kampanya yürütme işlevini kaybedebilir ve çevre suçları artar.

Tüm bu nedenlerden ötürü, temel hak ve özgürlüklere aykırı bu torba yasayı onaylamaması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sesleniyoruz. Sayın Gül’ün internet karartmalarına karşı olduğunu tweetlerinden anlıyoruz ve mevcut yasada yapılacak değişiklikleri onaylamamasını talep ediyoruz.