Plastik torbalar ücretli oluyor!

Yorum ekle
Haber - 27 Aralık, 2017
Yeni “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’’ resmi gazetede bugün yayımlandı. Plastik torbalar Ocak 2019’dan itibaren satış noktalarında ücretsiz verilmeyecek.

plastik-torba

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik kapsamında, plastik torbalar Ocak 2019’dan itibaren satış noktalarında ücretsiz verilmeyecek, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecek. Çok hafif plastik torbalar bu düzenlemeden muaf tutuldu.

Yönetmelik kapsamında ülke genelinde yıllık kişi başına kullanılan plastik torba adedinin Aralık 2019’a kadar 90’ı, Aralık 2025’e kadar 40’ı aşmayacak şekilde azaltılması hedefleniyor. Çok hafif plastik torbalar bu düzenlemeden de muaf tutuldu.

Plastik torbalara uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek. Plastik torbalar için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamayacak.

Yönetmelikte plastik torba ile çok hafif plastik torba şöyle tanımlanıyor:

Plastik torba: Plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torba.

Çok hafif plastik torbalar: Kalınlığı çift kat 15 mikronun altında olan, açık gıdalar için birincil ambalaj olarak veya bu gıdaların hijyeni için ihtiyaç duyulan plastik torbalar.

Yönetmenliğin, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girmesiyle 24 Ağustos 2011 tarihli "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" yürürlükten kalkacak.