Bulutlar aralandı ama güneş yüzünü tam göstermedi

Yeni düzenlemeyle çatısından güneş enerjisiyle elektrik üretmek isteyenlerin önündeki bürokratik engeller biraz daha azaldı. Ancak bu düzenlemeler Türkiye'deki çatıların birer güneş santraline dönmesi için yeterli değil.

2017 yılında “Gölge Etme” kampanyasıyla güneşin önündeki engelleri kaldıracak dört temel talebimizi sıralamıştık. Yeni düzenleme taleplerimizin bazılarını karşılarken bazılarını ise yanıtsız bıraktı.

Talep 1: Çağrı mektubu süreci kaldırılsın veya kolaylaştırılsın.

Bu süreç kaldırılmadı ancak 3kW altı için doğrudan bağlantı izni verilmesiyle sürecin bir kısmı kolaylaştırıldı. Bu düzenlemeyle bürokratik işlemlerin süresinin 90 gün kadar kısaldığı görülüyor. Bu da bekleme süresini azaltacak, üretime geçişi ve ilk yatırım bedelinin geri dönüşünü hızlandıracak.

Talep 2: Çatı kurulumlarının trafoya bağlanma önceliği olsun veya şebeke işletmecilerine trafolarda yer açma sorumluluğu getirilsin.

Yeni düzenlemeyle lisansız, 3 kW'a kadar kurulacak güneş enerjisi sistemlerinde trafoya bağlanmada öncelik verilmesi sağlandı. Özellikle evlerin çatılarına kurulacak sistemler için bu önemli bir avantaj. 3-10 kW arası kurulumlar için ise trafo kapasitesine bağlı olarak kısmen önceliklendirme sağlanabilecek.

Talep 3: Bireysel üretimde belirli bir seviyeye kadar gelir vergisinden muafiyet sağlansın.

Kurumlara ödenen yüksek dosya ve harç bedelleri, şirket kurma zorunluluğu ve vergi yükümlülüğü gibi çözüm bekleyen konular, bireyler üzerinde mali ve bürokratik yük yaratmaya devam ediyor. Yapılan düzenleme, bu konuda herhangi bir iyileştirme sağlamadı.

Talep 4: Yatırım aşamasında, mahsuplaşma gibi kolaylaştırıcı uygulamaların önü açılsın.

Mahsuplaşma, yani şebekeye verilen fazla elektriğin karşılığının alınabilmesi gibi kolaylaştırıcı uygulamalar bu süreçte önemli rol oynuyor. Yapılan düzenlemede bu konuyla ilgili herhangi bir adım atılmadı.

“Gölge Etme” kampanyasına imza veren 30 bini aşkın kişi, güneşin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etmişti. Yapılan düzenleme, Türkiye'de birey ve kooperatiflerin güneşten elektrik üretmesi için olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir ancak yeterli değil. Özetle bulutlar aralandı ancak güneş hala yüzünü göstermedi. Öyleyse, güneş enerjisinin önündeki engelleri tamamen kaldırmak için taleplerimizi iletmeye devam!