Nükleer enerji hakkında merak ettikleriniz… diye başlayan bir eğitim broşürü ulaştı elimize. Broşürün, sol alt köşesinde Rusya Federasyonu Kamu Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un, sağ alt köşesinde ise, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nin logosu yer alıyor.

Mersin’de bir destekçimizin  bilgilendirmesi sonucu Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden almış olduğu izin ile, Mersin’de bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde nükleer enerji konusunda bir eğitim çalışması verilmeye başlandığını öğrendik.

Eğitim hakkı, temel insan hakkıdır ve eğitim hakkının sağlanması kamu hizmeti niteliğine de sahiptir. Eğitim, hizmetin niteliği bakımından değerlendirilmesi gerekli bir idari faaliyettir ve bu özelliği ile belirli bir şehir, bölgenin meselesi değil, ülke çapında bir mesele olarak kabul edilmelidir. Mersin’de 7 yaşında ilkokul öğrencisine, nükleer eğitim veriliyor olması, tüm ülkenin meselesidir. 

Soru cevap şeklinde hazırlanan eğitim materyalinde dünyada meydana gelen nükleer kazalara ilişkin bir “bilgi” var mı diye baktığınızda ise, “Nükleer Güç Santrallerinde nükleer patlama mümkün mü?” sorusu takılıyor gözümüze.

Soruya cevap şöyle verilmiş: “Başka bir ifade ile, nükleer güç santrali reaktörü ile nükleer bomba arasındaki fark nedir?”

Öncelikle bir düzeltmede bulunalım. “Nükleer güç santrallerinde nükleer patlama mümkün mü?” sorusu, “Nükleer güç santrali reaktörü ile nükleer bomba arasındaki fark nedir?” sorusu aynı değil.

Sorunun cevabının devamı ise şöyle: “(…) Nükleer santral patlama prensip olarak mümkün değildir.(…)”

Akkuyu Nükleer A.Ş., çocuklardan gelmesi muhtemel, “Peki Çernobil? Ya Fukuşima?” sorularının da cevaplarını hazırlamış: Çernobil NGS’de gerçekleşen patlama, nükleer patlama değildir. Reaktör içindeki patlama ani olarak artan buhar basıncından meydana gelmiştir. Fukuşima NGS’deki patlama ise, hidrojenle oksijen karışımının yoğunlaşıp patlamasıyla meydana gelmişti, Bu iki patlama da atom bombası patlamasıyla kıyasalanamayacak kadar küçüktür.”  Ben patlamaya nükleer patlama demem, patlama atom bombası patlaması olmayınca!

Mersin’de başlanan bu eğitim çalışmaları, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin reklam politikasının bir parçası. Kısa bir süre önce, şehirler arası yollarda, televizyon kanallarında, billboardlarda sıklıkla karşılaştığımız, önde pilot, başarılı sporcu, bisikletli, güleryüzlü çocuklar, arkada nükleer santral görseli ile yapılan nükleer reklamlar çok ciddi bir bütçe ile çıkarıldı. Nükleer, gelişmişliğin ve insanları mutlu etmenin öyle bir aracı olarak sunuldu ki, yapılmak istenen şaka mıydı yoksa dalga mı geçiliyordu, ilk başta anlaşılamadı. Nükleer karşıtları, reklamlara en güzel cevabı “ölümün reklamı olmaz” diyerek verdi, Elektrik Mühendisleri Odası, RTÜK’e reklamların kaldırılması için çeşitli başvurularda bulundu.

Sokaklarda billboardlarda, televizyonlarda, kamusal alanlarda karşımıza çıkan reklamlar, yasalarda, yönetmeliklerde yazıldığı gibi, evrensel kabul görmüş tanım, kurallar ve gelişmelere uygun olmadığı gibi, nükleer konusunda reklam ayarında okullarda verilen bu eğitim çalışmaları da, eğitim hakkına aykırı. Ölümün reklamı olmayacağı gibi, eğitimi de olmaz.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen bu eğitim izni ile kişilerin objektif, bilimsel gerçeklere dayalı olması gereken eğitim hakkı yerine Akkuyu Nükleer Şirketi’nin kar elde etmesine yönelik bir faaliyet tercih edilmiştir.

Greenpeace olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk. “ Eğitimlerin amacı nedir? Neden bu eğitimlere ihtiyaç duyuldu? “ Aldığımız cevabı sizinle paylaşıyoruz:

“Kamuoyunda oluşan nükleer enerji hakkındaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, öğrencilerimizin enerji çeşitliliği ve nükleer enerji konusundaki farkındalığının geliştirilmesinin sağlanması ve öğrencilerimizin eğitim süreçlerine katkı sağlayacağı amaçlarıyla planlanmıştır.” 

Bilgi kirliliğinden kasıt kurulması planlanan nükleer enerji santralinin çevremizi, sağlığımızı tehdit edecek ve enerjide dışa bağımlılığımızı arttıracak olması mıdır? Öğrencilerimizin bu konudaki farkındalığı kar amacı güden bir şirketin taraflı anlatımıyla geliştirilemez.

Talebimiz net, “Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından gerçekleştirilen nükleer eğitim çalışmaları durdurulsun.”

Harekete geç

Kampanyaya katılıp okullarda nükleer propagandaya hayır demek için hemen tıkla.