GP01R2D

Hükümetler fosil yakıtlar ve nükleerle ilgili planlarına böylesi bir hızla devam etmesi bazen yenilenebilir enerjilerin bizi iklim değişikliğinden kurtaracak boyuta asla ulaşamayacağını düşündürebiliyor. Ama yenilenebilir enerjilerle ilgili güzel haberlere bakınca fikrimiz anında değişebilir...

Rüzgar nereye esiyor?

  • İspanya Kasım 2009’da, elektrik ihtiyacının yarısını rüzgar enerjisinden elde etti.
  • Portekiz, şu anda elektriğinin %45’ini yenilenebilir enerjilerden sağlıyor.
  • Çin, 2010 yılında saat başı bir rüzgar tribünü kurdu. 42.3GW rüzgar gücüyle, Amerika’yı geçti.
  • Küresel çapta, kurulu rüzgar gücü 2010 yılında 35.8 GW’a yükseldi.

Güneş’ten güzel haberler

  • 2010’da dünyanın kurulu fotovoltaik gücü toplamda 40 bin MW’a çıktı.
  • Yaklaşık 2 milyon fotovoltaik, Yunanistan’ın 2010 yılı elektrik ihtiyacının yarısını karşılıyor.
  • Güneş enerjisi artık geceleri de çalışıyor. İspanya’da bir güneş santralinin yedi saatlik deposu var.
  • 2020'ye dek dünyadaki enerji ihtiyacının %5’i, 2030’a dek %9’u güneş pillerinden sağlanabilir.