Bölüm 1: Koruma kabı

GP02CKA

Tapınakta bir adam yaprakları süpürüyor. Bu tapınak Japonya'daki depremde ve tsunamiden zarar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santral'ine 60km uzaklıkta. Radyoaktif kirlenme normalin çok üstünde olmasına rağmen günlük hayat devam ediyor.

'Çernobil’de kalbi içinde tutan kap kısım yoktu. Bizim yapacağımız 3.nesil nükleer santrallar 120m. betonla, demirle kapalı, tehlike anında da otomatik olarak kendini kapatıyor.' Enerji Bakanı Taner Yıldız

'Çernobil’de buhar patlamasının eşlik ettiği nükleer yakıt erimesi meydana gelmiştir. Santralde tam bir koruma kabı binasının olmamasından dolayı, çok miktarda katı ve gaz radyoaktif madde Avrupa üzerine yayılmıştır.' TAEK

'Türkiye'de nükleer reaktörlere karşı çıkılmasının temelinde Çernobil nükleer santral kazası yatmakta. Çernobil reaktöründe koruma kabı olmadığı için kazanın insanlara ve çevreye etkisi oldu. Çernobil benzeri bir kazanın olma olasılığının 1 milyon yılda birdir.' Hacettepe üniversitesi, Doç. Dr. Mehmet Tombakoğlu

Nükleer endüstri, onun çıkarlarını gözeten politikacılar ve atom mühendislerinin dillerine pelesenk olmuştu: 'Çernobil’de koruma kabı yoktu. Bakın...' diyorlardı, 'Three Mile Island (TMI) kazasında hiçbir radyoaktif madde açığa çıkmadı.' (Gerçekte, INES ölçeğine göre 4 sayılan TMI kazasında elbette radyasyon açığa çıkmıştı).

Fukuşima-1’deki tüm reaktörlerde koruma kabı vardı. Ama radyasyonun açığa çıkması engellenemedi. Hem de INES ölçeğine göre 7 sayılan bu kazalar artık Çernobil’e eş tutuluyor.

Yarın; 'Depreme dayanıklı santraller...'