Bu sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'nda nükleere karşı barışçıl bir direniş başlattık ve hükümet nükleer santral planlarını iptal ettiğini açıklayana kadar direnişimize devam edeceğiz!

direnis-foto-1

Demokratik haklarımızı kullanarak Türkiye'de nükleer enerji santrali planlarının iptalini talep ediyoruz. Kamuoyu araştırması da gösteriyor ki Türkiye'nin %64'ü nükleere hayır diyor ve %86'sı nükleer santrale yakın bir yerde yaşamak istemiyor. Mesele nükleer gibi bizim ve gelecek nesillerin hayatını ilgilendiren bir konu olduğunda bir oydan daha fazlası olduğumuzu göstermek için Taksim Meydanı'nda kalacağız.

Şimdi sen de bu direnişe katılmak ve gelişmeleri takip etmek için direniş sayfamızı takip et.