Dünya kömürü terk ediyor

Yorum ekle
Haber - 23 Ekim, 2017
Çin’den ABD’ye, Hindistan’dan İngiltere’ye dünya kömürden vazgeçti. CoalSwarm ile birlikte hazırladığımız rapor tüm dünyanın hızla kömürlü termik santrallerden uzaklaştığını gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre, 2010’dan bugüne kömürlü termik santral işleten ya da inşa eden 1675 şirketin 4’te 1’i sektörden çekildi. Bir başka deyişle 370 kömürlü termik santral -Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjinin yaklaşık 6 katı- emekliye ayrıldı ya da projeler hiç hayata geçirilmedi.

Dünya kömürden vazgeçiyor

Aynı araştırmaya göre, tüm dünyada 23 ülke, eyalet ve şehir, enerjide kömürden aşamalı olarak çıkmaya başladı ya da 2030’a gelindiğinde tamamen kömürden kurtulmalarını sağlayacak eylem planlarını hazırladı. 2014’ten bugüne kademeli olarak enerji üretiminde kömürden vazgeçen ülke, eyalet ya da şehir sayısı 6. 17 ülke ya da şehir de 2030’a kadar kömürden kademeli olarak çıkışın planını hazırladı.

G7 ülkelerinden 3’ü, İngiltere, Kanada ve Fransa ile 6 Avrupa Birliği ülkesi enerji üretiminde kömürden kademeli olarak vazgeçme kararı aldı. Hindistan ve Çin’in ardından dünyanın en fazla kömürlü termik santral inşa eden üçüncü ülkesi Endonezya da artık yeni kömür projesine başlamayacağını açıkladı. Hindistan ve Çin de artan hava kirliliği ve kömürden üretilen enerjiden faydalanma oranlarındaki düşüş nedeniyle kömürlü termik santral planlarını görünür şekilde azaltmaya başladı.  

Amerikan Başkanı Donald Trump’ın kömür endüstrisini canlandırma söylemlerine karşın ABD  2016’da olduğu gibi 2017’de de hızla kömürden çıkmaya devam etti. Ülkede 54 santral kapatıldı. Bu İspanya’nın tüm kömürlü termik santrallerinin üretim kapasitesine eşit…

Türkiye, bir an önce kömürden çıkış konusunda adım atmalı ve çok zengin yenilenebilir enerji potansiyeline yönelmeli. Türkiye ihtiyacı olan enerjinin tamamını güneşten elde edebilecek potansiyele sahip. Bu potansiyelini sadece YEKA ihaleleriyle değil, vatandaşların çatılarında üretecekleri güneş enerjisi olarak da değerlendirmelidir.

Yapılması gereken bir taraftan kömür sektörüne verilen devlet teşviklerinin, diğer taraftan da yenilenebilir enerji sistemlerinin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasıdır. Eğer gerekli adımlar atılırsa Türkiye enerji dönüşümünde öncü bir ülke olarak tüm dünyaya örnek olabilir.