Karayalçın kömürü değil, güneşi seçiyor!

Murat Karayalçın Greenpeace’in “Güneş için Belediye Başkanları” girişimine katıldı.

Haber - 14 Şubat, 2009
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, “Güneş için Belediye Başkanı” oldu. “Güneş için Belediye Başkanları” bildirgesini imzalayan Karayalçın, düzenlediği basın toplantısında çevre programını da açıkladı.

Greenpeace Akdeniz Enerji Kampanyası sorumlusu Korol Diker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın'a "Güneş için Belediye Başkanları" sertifikasını verdi.

Ankara Büyükşehir Başkan adayı Karayalçın düzenlediği basın toplantısında, "Ankara'yı Ankaralıları sağlıklı bir yaşama kavuşturmak için bir dizi proje hazırladık. Bu projelerin ortak amacı, karbon emisyonunu azaltarak, Ankara'yı karbonsuz kent olmaya yaklaştırmaktır. Bu konuda kendimizi hem Ankaralılara hem de tüm dünyaya karşı sorumlu hissediyoruz. İşin uzmanlarından doğal gazın da o kadar masum olmadığını öğrendim. Karbonsuz bir kent yaratmakta tek başına doğal gaz çözüm olamaz. Ancak kömürden Ankara'yı kurtarmak gerekiyor" dedi ve ekledi, "Biraz önce imzaladığım deklarasyonun bana yüklediği görev yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaktır. Üç alanda hedef saptamalı! Enerji tasarrufu, yenilenebilir enerjilerin toplam enerji tüketimindeki payı ve karbon salım hedefleri. Bunun için de sadece belediyenin kaynakları değil üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının da dahil olduğu bir enerji konseyi kuracağız."

Sayın Karayalçın bu bildirgeyi imzalayarak termik santraller yerine temiz enerjileri savunduğunu ilan etmekle kalmıyor aynı zamanda Ankara'da güneş, rüzgar, biyokütle gibi yenilenebilir kaynakları yaygınlaştıracağını taahhüt ediyor. Aynı zamanda enerji verimliliğine özel bir dikkat göstereceğinin altını çiziyor. Biz Greenpeace olarak bu tahhütlerin takipçisi olacak ve Ankara Belediyesi'ni iklimi korumak yönünde atılacak her adımda destekleyeceğiz.

İklim Değişikliğine çözüm bulmak üzere belediye başkanları da en az merkezi liderler kadar Türk Halkına karşı sorumludur. Seçmenlerini büyük felaketlerden korumak onların görevidir. Temiz enerjileri yaygınlaştırmak öncü liderliğin gereğidir. Greenpeace olarak bu girişime katılmada öncülük eden adaylardan biri olduğu için Sayın Karayalçın'a teşekkür ederiz.

Greenpeace, iklim değişikliğinin korkunç sonuçlarını önlemek için yenilenebilir enerjilere ve enerji verimliliğine yatırım yapmayı hedefleyen ve yapılması planlanan 47 kömürlü termik santrale karşı çıkan "Güneş için belediye Başkanları" girişimini kurdu. Şimdiye kadar 14 belediye başkanı ve başkan adayı bu girişime katıldı.