Nükleer enerji iklim değişikliğinin çözümü değildir!

Haber - 23 Şubat, 2009
Independent Gazetesi’nde yayınlanan haberde Greenpeace İngiltere’nin eski yöneticisi Stephen Tindale'in nükleer enerjiye artık destek verdiği ve nükleere karşı olmaktan vazgeçtiği belirtiliyor. Greenpeace’le bağlantısı bulunmayan Tindale’in yaptığı açıklamalar Greenpeace’i kesinlikle bağlamamaktadır. Greenpeace yirmi yıldır iklim değişikliğini önlemek için yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliği konusunda kampanyalar yürütüyor. Çünkü nükleer enerji iklim değişikliğinin çözümü değil, aksine çözümün önündeki önemli bir engeldir!

Nükleere Hayır!

Nükleer enerji iklim değişikliğinin çözümü olmadığı gibi çözümlerin de önünde toplumsal ve çevresel maliyeti çok yüksek bir engeldir. CO2 salımlarında önemli hiç bir azaltım sağlamayan nükleer santraller bunu dahi çok geç yapmakta ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı arttırmaktadır. Nükleer enerji kapasitesi iki katına çıkartılsa bile ancak 2030'da dünya enerji talebinin %10'unu karşılayacak ve CO2 salımlarında sadece %4-5'lik azaltım sağlayacak.

Nükleer enerji ile ancak elektrik üretebiliriz. Enerji sistemimizi değiştirmemiş olacağımız için de ısınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlarımızın karşılanmasında daha fazla fosil yakıt kullanacağız.

Ortalama sıcaklık artışının kritik sınır olan 2 derecenin altında kalmasının sağlanması için tek çözüm yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliğidir. Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği çözümleri nükleer enerjiden çok daha çabuk elektrik üretimine dahil olabiliyor ve çok daha ucuz çözümler sunuyor. Enerji verimliliğine yatırılacak olan her dolardan yedi kata yakın daha az karbondioksit salımı sağlanacakken nükleer enerjinin pis yan etkilerden de kurtulmuş olacağız. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği aynı zamanda çok daha fazla istihdam yaratmaktadır ve ekonomik krizin aşılmasında anahtar yatırımdır.

Greenpeace'in nükleer enerjiye dair raporları

Nükleer Enerji'nin Ekonomik Durumu

Bu raporda geçmişten günümüze nükleer enerjinin ekonomik durumu irdeleniyor. Raporda nükleer santral yapım maliyetlerinin ve taşıdığı ekonomik yatırım risklerinin nasıl her geçen gün arttığı örneklerle anlatılıyor. Bugüne kadar tamamlanılabilmiş santrallerin ise maliyetlerin çoğunu ancak vergi mükelleflerine ödetebildiğinde ekonomik anlamda yapılabilir olduklarını da yine geçmiş örneklerle gösteriyor.   

Nuclear Power - Energy Insecurity

Bu raporda nükleer endüstrinin söylemleri irdeleniyor. Nükleer enerjinin arz güvenliği sağlayacağı ve dışa bağımlı azaltacağına dair söylemlerin ne kadar yanlış olduğunu ve nükleer endüstrinin çok daha sınırlı bir arz-talep zincirine sahip olduğu örneklerle gösteriliyor.

Enerji Devrimi Raporu

Enerji Devrimi Raporu ile Greenpeace sürdürülebilir bir dünya için enerji yol haritası sunuyor. Bu raporla fosil yakıtlara bağımlı olmadığımız gösterilirken temiz enerjilere sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde geçilebileceği gösteriliyor. Bu rapor gelişmekte olan ülkelerde artan iş imkanlarını ve kalkınmayı da destekliyor.

Greenpeace'e bağış yapın

Bağımsızlığımızı korumak için hiçbir şirket, devlet ya da politik partiden bağış ya da sponsorluk kabul etmiyor, sadece sizin gibi bireylerin desteği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.