Dachten ze dan werkelijk er zich zo gemakkelijk van af te kunnen maken? Een maand nadat Greenpeace het klimaatscepticisme van onze ministers aanklaagde, voeren we vandaag opnieuw actie voor een sterk Belgisch klimaatbeleid.
 
Honderden ballonnen die de opgehoopte CO2 symboliseren, blokkeren de uitgang van het kabinet van Brussels minister Céline Frémault, waar de onderhandelingen over de ‘burden sharing’ plaatsvinden. Activisten hebben ook een spandoek ontrold met de tekst “We don’t really believe in climate change” (“Wij geloven niet echt in klimaatverandering”) naast de portretten van de ministers Marghem, Furlan, Frémault en Schauvliege.
 

 
Zes jaar praten is lang genoeg
 
Met deze tweede actie in enkele weken tijd hekelt Greenpeace opnieuw de impasse waarin het Belgische klimaatbeleid zich bevindt. Tijdens de internationale klimaattop in Parijs moeten 196 landen een akkoord vinden over de klimaatmaatregelen die ze na 2020 zullen nemen. Maar in ons land kibbelen gewestelijke en federale ministers al zes jaar over de verdeling van klimaatbudgetten en -maatregelen, zonder tot een akkoord te komen. Hierdoor dreigt België zelfs de zwakke Europese doelstellingen voor 2020 te missen.
 
Het Belgische klimaatbeleid is een ramp. Aangezien de vier bevoegde ministers de urgentie van de klimaatverandering lijken te ontkennen, dwingen wij hen om het probleem onder ogen te zien. Het is geen optie om nog langer rond de pot te blijven draaien, nu moet er gehandeld worden. Wat ons betreft, komen ze vandaag niet buiten tot er een stevig akkoord op tafel ligt.
 
Hernieuwbare energie als basis voor sterk Belgisch akkoord
 
Voor ze nog maar aan de klimaattop in Parijs denken, moeten ministers Marie-Christine Marghem, Joke Schauvliege, Paul Furlan en Céline Fremault hun huiswerk afmaken. Anders dreigen ze ons land belachelijk te maken in de Franse hoofdstad.
 
De gevolgen van de klimaatverandering zijn overal ter wereld zichtbaar. De oplossingen zijn er nochtans: met hernieuwbare energie en een efficiënter energieverbruik hebben we geen fossiele brandstoffen en kernenergie meer nodig. Onze ministers waren er niet mee opgezet dat we ze als klimaatsceptici hebben bestempeld. Wel, het is nu aan hen om te bewijzen dat ze het niet zijn, door een ambitieus Belgisch klimaatakkoord te sluiten, gebaseerd op hernieuwbare energie. Enkele muisklikjes zullen niet volstaan!