Gisteren was het autoloze zondag, een goede gelegenheid voor mij als inwoner van Brussel om een beetje zuivere lucht in te ademen in onze stad (letterlijk een verademing), om me met een ongezien gemak en snelheid te verplaatsen in Brussel  en… om onze vier ministers voor energie en klimaat samen te zien.

Ja, het was wel grappig: Joke Schauvliege had het over de nood aan groene ruimte (o ironie), Paul Furlant vermeldde de Waalse inspanningen voor hernieuwbare energie (die wil ik nog wel eens zien), Céline Fremault  drukte de hoop uit op een mobilisatie zonder voorgaande (ze had het op geen enkel moment over de mobilisatie die al wordt georganiseerd door Climate Express, maar goed). En ten slotte was er minister Marghem, die luid en duidelijk verklaarde dat de opwarming van de aarde onder 2 graden Celsius moet blijven (na zes jaren palaveren hebben onze ministers nog altijd geen vooruitgang geboekt op het vlak van ‘burden sharing’, namelijk ‘wie doet wat’, maar bon).

Kortom, ik vind het wel mooi dat al die ministers over hun ambities praten… maar het is vooral hypocriet en ironisch als je weet dat er nog altijd geen intra-Belgisch klimaatakkoord is en dat kernenergie bij ons de energietransitie blijft blokkeren. Al ligt in zo'n akkoord de echte oplossing in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Dus ja, zo’n autoloze zondag doet inderdaad echt deugd. Maar bij het zien van zo veel hypocrisie en van de actie ‘Een klik voor het klimaat’, een petitie die uitgaat van de FOD Volksgezondheid en zogezegd moet aantonen dat onze ministers graag iets willen doen voor het klimaat, kan ik niet anders dan lachen – of eerder nog huilen.

Wanneer breken de jaren (in plaats van dagen) met veel minder auto’s aan - bijvoorbeeld door een eind te maken aan al die voordelen voor bedrijfswagens? Wanneer krijgen we een echt ambitieus beleid voor hernieuwbare energie? En wanneer komen er echte acties voor het klimaat, in plaats van alleen maar een klik?

Dames en heren ministers, wij zijn al gemobiliseerd, nu moet u actie ondernemen!