Duitsland kan ook op vlak van energie een gidsland zijn. Dat bleek duidelijk op het congres over de Duitse Energiewende dat Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF vandaag organiseerden in het federaal parlement. Terwijl in Duitsland groene stroom in 2014 voor het eerst het grootste aandeel elektriciteit leverde, hinken de investeringen in hernieuwbare energie in België achterop. Het is de hoogste tijd om het tij te keren en te werken aan een Belgische Energiewende!

Toekomstgericht beleid werpt vruchten af

Ruim 100 deelnemers lieten zich vandaag inspireren door sprekers uit de Duitse energiesector. De sleutel tot het succes van de Duitse Energiewende, zo stellen zij, is de grote betrokkenheid van de bevolking. 42% van de hernieuwbare energie-installaties zijn eigendom van burgers, die zo mee profiteren door zelf elektriciteit te produceren en een revolutie in de energiesector mogelijk maken. Door volop voor hernieuwbare energie te gaan kan Duitsland én de kerncentrales vervroegd sluiten én haar CO2-uitstoot terugdringen.

Deze toekomstgerichte koers staat in schril contrast met België, waar we blijven bakkeleien over de levensduurverlenging van verouderde kerncentrales. Door een gebrek aan lange-termijnvisie zit ons energiebeleid al jaren in het slop en blijven investeringen in duurzame elektriciteitsproductie uit. De cijfers spreken voor zich: in 2014 leverden hernieuwbare energiebronnen 27,3% van de Duitse stroomproductie. In België strandde het aandeel groene stroomproductie in 2013 op slechts 12,3%.

Zonnepanelenmarkt in België in MWp (stand eind 2014), bron: APERe, CWAPE, VREG.

Vooral de investeringen in zonne-energie hinken de laatste tijd achterop in België. Terwijl de prijs van zonnepanelen inmiddels zo ver gedaald is dat ze ook zonder subsidies rendabel zijn, werden er vorig jaar amper nieuwe installaties geplaatst. Dit is vooral te wijten aan opeen-volgende wijzigingen in het beleid en negatieve beeldvorming over de kostprijs van zonnepanelen.

Groene stroom als basisenergie

Blijven we onze kop in het zand steken, dan produceren we in 2030 slechts 28% van onze elektriciteit op basis van hernieuwbare energie. Durven we daarentegen voor een toekomst-gericht beleid kiezen, dan kunnen we in 2030 54% van onze elektriciteit uit duurzame bronnen halen.

Hierbij hoeven we ook niet te vrezen voor onze bevoorradingszekerheid. Tijdens de debatten werd namelijk duidelijk dat de discussie in de energiesector allang niet meer gaat over ‘base load power’ (basislast). Enkele jaren geleden ging men er nog van uit dat ‘base load’ energie-centrales zoals kern- en kolencentrales onontbeerlijk waren om variabele energiebronnen zoals zon en wind te compenseren. Inmiddels zijn experts het erover eens dat een flexibel elektriciteitssysteem met een hoog percentage hernieuwbare energie (meer dan 40%) mogelijk is met de juiste aanpassingen van het netwerk, flexibel gebruik van bijvoorbeeld gascentrales, en optimale inzet van opslag en vraagbeheersing.

Nood aan ambitieus energie-akkoord

Een toekomstgericht energiebeleid kan het tij ook in België doen keren. Wij steunen daarom de steeds breder gedragen vraag voor een sterk energie-akkoord dat duidelijke lijnen uitzet voor het Belgische energiebeleid. Daarbij moeten we de Duitse Energiewende als leidraad nemen. Enkel door de kerncentrales stapsgewijs te sluiten en volop te investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing kunnen we komen tot een duurzame, zekere en betaalbare energievoorziening.