Deze ochtend hebben we een bezoekje gebracht aan het hoofdkwartier van de N-VA in Brussel. Beleefd als we zijn hielden we de deur open voor de medewerkers - en voor de mensen die de planten kwamen verzorgen. Maar het doel van onze aanwezigheid was om de N-VA te herinneren aan haar eigen slogan: Denken. Durven. Doen. De kernuitstap in 2025 dus.

Geen energiepact zonder kernuitstap

Eerder deze week gaven we in het federale parlement een uiteenzetting over ons rapport Our Energy Future. Want al vraagt de N-VA in de laatste sprint naar een nationaal energiepact om nog maar eens meer rekenwerk, de cijfers zijn al jaren bekend.

In 2014, het jaar waarin het energiepact werd aangekondigd, berekenden we hoe we 58% hernieuwbare energie kunnen realiseren tegen 2030. Een jaar geleden deden we dit werk nog eens over en vorige maand toonde ook netwerkbeheerder Elia aan dat de kernuitstap haalbaar én betaalbaar is.

Denken. Durven. En dan eindelijk doen!

Maar dan moeten we nú vol aan de bak en investeren in zon, wind en energie-efficiëntie. Er valt geen tijd meer te verliezen. En dat is net wat N-VA de laatste weken probeert te doen. Door het energiepact weer uit te stellen en zo de kernuitstap tegen 2025 onmogelijk maken, een doorzichtige strategie die ook Engie-Electrabel al jaren hanteert.

Toch keurde ook de N-VA de uitstap tegen 2025 goed door die in het regeerakkoord op te nemen. Ze wil nu terugkrabbelen door te beweren dat de precieze kosten niet bekend zijn. De exacte kost van al dat kernafval zullen we echter pas over honderdduizenden jaren kennen. Daar willen we toch niet op wachten? Dus, beste N-VA, durf vandaag te kiezen voor hernieuwbare energie!

Lees ook onze blog van 14 december: is dit het einde van kernenergie in België?