Net zoals de Belgische kerncentrales zijn ook de Franse kwetsbaar voor kwaadwillige aanslagen. Een rapport opgesteld door 7 onafhankelijke internationale experten legt in detail de kwetsbaarheid bloot van zowel de reactoren als van de opslagbekkens voor gebruikte kernbrandstof.

Toen de kerncentrales in de jaren 1970-1980 gebouwd werden, werd het risico van een gewelddadige aanslag niet in rekening genomen. Ondanks pogingen om na de aanslagen van 9/11 de beveiliging op te voeren, blijven de kerncentrales de beperkingen van hun oorspronkelijk fragiel concept in zich dragen.

In Gravelines, op amper 30 km van de Belgische kust, bevindt zich de grootste operationele kerncentrale van West-Europa. Niet minder dan 6 reactoren en evenveel opslagbassins boordevol gebruikte splijtstofelementen maken er de dienst uit. Deze kerncentrale is uiterst kwetsbaar voor externe aanslagen, zowel omwille van zijn ligging als omwille van zijn concept. Zo hebben de reactorgebouwen slechts een enkele betonnen wand en zijn de gebouwen met gebruikte kernbrandstofstaven niet gebunkerd. Daardoor komen er bij een aanslag grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrij, die door de dominante zuidwestenwind op een mum van tijd de Belgische kust zullen bereiken.

De Franse overheid en Electricité de France (EDF) zijn zich hiervan bewust, maar negeren het probleem. Ze weigeren te investeren in het opdrijven van de beveiliging van de kerncentrale, bijvoorbeeld door de gebouwen met de opslagbekkens voor gebruikte kernbrandstof te bunkeren. Daarom dienden Belgische kustbewoners op zaterdag 2 december bij een politiekantoor in Duinkerke formeel klacht in tegen de Franse minister en EDF wegens het in gevaar brengen van anderen.

Bekijk de video (enkel in het frans)

Je kan hen steunen door zelf ook een schriftelijke klacht neer te leggen. Het enige wat je moet doen is dit formulier afprinten, invullen, ondertekenen en samen met een kopie van je identiteitskaart opsturen naar: Tribunal de grande instance de PARIS. Monsieur le Procureur de la République. 14 Quai des Orfèvres, 75059 PARIS CEDEX 01.

Bevestig via een mailtje aan dat je schriftelijk klacht hebt neergelegd, zo kunnen we bijhouden hoeveel mensen hebben deelgenomen.

Bedankt!