Het sociale drama in Genk wijst ons op onze verantwoordelijkheid. We moeten eindelijk de handen in elkaar slaan en een duurzame toekomst uitbouwen voor ons land.

Agoria, de sectorfederatie van de technische industrie, doet in De Morgen een oproep om in ons land 30.000 jobs te creëren in de hernieuwbare energie, een sterk groeiende sector.

Toeval wil dat Greenpeace vorige week een energieplan voor Europa publiceerde: 120 pagina's vol gedetailleerde berekeningen over hoe we stap voor stap tegen 2050 zowat al onze energie uit hernieuwbare bronnen kunnen halen. Het onderzoekswerk werd gedaan door het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum, één van de grootste en meest gerenommeerde onderzoeksinstellingen in Europa.


Goedkoper

Een belangrijke conclusie uit ons onderzoek is dat een radicale keuze voor hernieuwbare energie veel geld bespaart. Gemiddeld tussen nu en 2050 zou er in Europa 75 miljard€ kunnen bespaard worden op brandstoffen zoal steenkool, uranium en olie. Dit compenseert ruim de extra investeringen in windmolens of zonnepanelen van 38 miljard, of een jaarlijkse nettobesparing van 37 miljard.

De kostprijs van hernieuwbare energie zit dus in de bouw of fabricage ervan, én in onderhoud maar niet in brandstoffen. Dat verklaart meteen waarom er zoveel meer jobs gecreëerd worden. Tegen 2020 zouden dat er een half milioen zijn in Europa. In plaats van ons geld te verspillen aan dure brandstoffen die we importeren, steken we het in duurzame jobs.

Bovendien is de kostprijs van hernieuwbare energie naar beneden gedoken. Zonnepanelen zijn vandaag 4 keer goedkoper dan 5 jaar geleden, een onwaarschijnlijke evolutie die maar mogelijk gemaakt is doordat enkele landen, zoals Duitsland en België, de voorbije jaren sterk geïnvesteerd hebben in deze technologie. De kostprijs van de elektriciteit uit zonnepanelen is vandaag bijna op hetzelfde niveau als de prijs die de consument betaalt aan zijn elektriciteitsleverancier. We kunnen dus beginnen met de vruchten te plukken van de investeringen van de laatste jaren.


Duidelijke keuze

Ons land staat voor zijn elektriciteitsbevoorrading voor een serieuze uitdaging. Verouderde steenkool-, gas- en kerncentrales gaan dicht en nieuwe investeringen zijn hoogstdringend. Daarbij moeten we de juiste keuzes maken. Zo weten we dat hernieuwbare bronnen perfect samenwerken met moderne gascentrales, die flexibel kunnen inspelen op de variable productie uit wind of zon. Bovendien kunnen we de variabiliteit van windenergie opvangen door windparken over grotere afstanden met elkaar te verbinden. Door het uitbouwen van een elektriciteitsnet in de Noordzee kunnen parken verbonden worden en kan bijvoorbeeld ook waterkracht uit Noorwegen aangesproken worden als het wat minder waait.  Omdat het wel altijd ergens waait op de Noordzee, kan windenergie op zee behoorlijk stabiel zijn.

Voor de werknemers van Ford biedt dit verhaal natuurlijk geen pasklaar antwoord. Zo zal niet iedereen zich kunnen omscholen. Maar een duidelijke keuze voor hernieuwbare energie stelt ons wel in staat om de komende jaren tienduizenden jobs te creëren en onze energiebevoorrading te verzekeren. Het drama in Genk wijst ons op onze verantwoordelijkheid om de handen in elkaar te slaan en een duurzame toekomst uit te bouwen voor ons land.