Het is 26 jaar geleden dat Tsjernobyl getroffen werd door een zware kernramp. Tot op vandaag blijft een zone van 30 kilometer rond de kerncentrale onbewoonbaar. Honderdduizenden mensen raakten hun huis kwijt, tienduizenden kampen nog met de gevolgen van de vrijgekomen radioactiviteit.

De erfenis van de ontplofte reactor die radioactieve straling over heel Europa verspreidde, laat zich nog voelen en zal dat ook in de toekomst nog doen. We mogen de omvang van de ramp nooit vergeten. Ook vandaag nog zijn er mensen die onder de ramp lijden, zoals Greenpeace vorig jaar kon vaststellen bij een bezoek aan het gebied.

Niets geleerd

We zijn nu 26 jaar later. Wat hebben de nucleaire industrie en haar voorstanders hieruit geleerd? Niets.

De nucleaire industrie beseft nog altijd niet – of wil niet toegeven – dat haar reactoren onveilig zijn. Kernreactoren zijn kwetsbaar voor een onvoorspelbare combinatie van technologische mankementen, menselijke fouten en natuurrampen. Wereldwijd lopen tientallen miljoenen mensen, die in de buurt van een van de 400 reactoren wonen, gevaar.

In plaats van hieruit lessen te trekken, blijft de nucleaire sector aandringen op nieuwe kernreactoren. Ondanks Tsjernobyl, ondanks bijna-ongevallen in Zweden en Zuid-Korea en ondanks de drievoudige kernsmelting in Fukushima en haar desastreuze gevolgen.

Mislukte droom

Kernenergie heeft nog altijd geen manier gevonden om zichzelf te financieren. Ze moeten nog steeds bedelen om subsidies bij belastingbetalers. Deze industrie heeft in de voorbije 60 jaar altijd blanco cheques van regeringen gekregen. Privé-investeerders zijn nog altijd niet geïnteresseerd. Kernenergie is een mislukte droom!

De nucleaire bedrijven die geen publiek geld konden losweken om nieuwe reactoren te bouwen, hebben zich teruggetrokken. RWE en E.ON hebben hun plannen voor nieuwe centrales in het Verenigd Koninkrijk opgeborgen. Bulgarije heeft zopas zijn plan voor reactoren in de kerncentrale van Belene geschrapt.

Duurzame toekomst

Gelukkig zijn er landen die van kernenergie afstappen en resoluut kiezen voor hernieuwbare energie. Naast Duitsland, Italië en Zwitserland houdt ook België vast aan de kernuitstap. In Japan is er nog maar één van de 54 reactoren actief, zonder dat de bevolking daaronder lijdt. Japan bewijst momenteel dat we zonder atoomstroom kunnen.

Laten we vandaag de vreselijke erfenis van Tsjernobyl herdenken, en de hoge tol die de bevolking heeft betaald. Greenpeace ziet maar één oplossing: een duurzame toekomst op basis van veilige en propere energiebronnen. Het is mogelijk!