Morgen is Internationale Vrouwendag en Greenpeace, de organisatie waar ik voor werk, heeft een rapport klaar over de genderongelijkheid van de kernramp in Fukushima op 11 maart 2011. Ik heb de studie gelezen op zondagavond, gezellig thuis en warm ingeduffeld. Maar wat ik las heeft me diep ontroerd, geraakt. Ongerust, maar ook opstandig gemaakt.

Ik ben zelf moeder van twee jonge kinderen. Bij het lezen van de getuigenissen van Japanse moeders kon ik niet anders dan me in hun plaats stellen. Wat als ik dat was? Als het mijn kinderen waren?

Wat zou er in België gebeuren?

Zoals je weet hebben we in België ook kerncentrales, en leven we in een veel dichter bevolkt land dan Japan. In het geval van een nucleaire ramp, wat zou ik doen? Zouden ze ons evacueren? Zo ja, waar naartoe? Zouden ze hetzelfde doen voor 11 miljoen Belgen? Zou ik snel genoeg aan jodiumpillen geraken, vooral voor mijn kinderen?

Het is wetenschappelijk bewezen dat vrouwen en kinderen, vrouwelijke foetussen en babymeisjes het gevoeligst zijn voor radioactieve straling. Als er geen jodium beschikbaar is in de uren na een ramp, lopen we gevaar voor onze gezondheid: een hoger risico op schildklierkanker, leukemie, bevalling met complicaties, misvormde baby’s, miskramen. Dat geldt ook voor de blootstelling aan radioactiviteit in de loop van een leven: vrouwen en kinderen blijken vaker slachtoffer te zijn.

In de nasleep van de ramp hebben de vrouwen en kinderen van Fukushima slechts vijf dagen later jodiumpillen gekregen. Ze hadden meer last dan mannen van het gebrek aan sanitaire voorzieningen en privacy. Financiële vergoedingen werden alleen aan mannen uitbetaald, als gezinshoofd. Er was een stijging in seksueel en huiselijk geweld. Er werd zelfs besmet voedsel uitgedeeld in de schoolrefters (om te bewijzen dat er met dat eten niets aan de hand is). 

Aan de komende generaties denken

Daarom denk ik op 8 maart aan de vrouwen van Fukushima, en aan de risico’s die ze elke dag lopen. En denk ik aan hun kinderen, en aan de komende generaties. Vandaag komen heel wat Japanse vrouwen in het verweer tegen kernenergie, tegen deze ongelijkheden. Ze voeren een vreedzame strijd tegen de ongelijkheid dat vrouwen en kinderen dubbel zo hard getroffen worden door een kernramp.

Lees het rapport en zeg nee tegen kernenergie (in het Engels)