België, en Antwerpen in het bijzonder, behoort tot de gebieden met de meeste vervuiling door stikstofdioxide (NO2) ter wereld. Dat blijkt uit nieuwe satellietgegevens van het Europese ruimtevaartagentschap, die werden geanalyseerd door Greenpeace.

De nieuwe satelliet van het Europese ruimtevaartagentschap laat toe om de meest vervuilende emissiebronnen van NO2 wereldwijd te bestuderen en te vergelijken. Op basis van deze gegevens publiceert Greenpeace een interactieve kaart met de 50 grootste NO2-hotspots ter wereld.De Antwerpse regio is één van die hotspots en België is een van de meest door stikstofdioxide vervuilde regio’s in Europa.

In Antwerpen heeft de industrie in de haven ook een invloed op de luchtvervuiling. Maar de hoge concentraties stikstofdioxide boven grote delen van ons land zijn vooral te verklaren door het grote aantal dieselwagens en ons dicht wegennetwerk. Voor onze gezondheid, en zeker die van onze kinderen, blijft dat verkeer de grootste boosdoener. Want we worden vaker en van veel dichterbij blootgesteld aan de vervuiling uit de uitlaatpijpen van auto’s, dan aan de vuile lucht uit de schoorstenen van de Antwerpse haven.

Na de resultaten van CurieuzeNeuzen, die de concentraties van stikstofdioxide op straatniveau weergeven, is dit opnieuw een wake-up call voor de politici. Onze steden kunnen het voortouw nemen in een snel afscheid van diesel- en nadien benzinewagens en ons leiden naar een gezonde mobiliteit met veel minder autoverkeer en betere alternatieven voor de auto.

Het weren van deze vervuilende auto’s is niet enkel belangrijk voor onze gezondheid, maar ook noodzakelijk om de opwarming van het klimaat te beperken tot 1,5°C.

Meer informatie in ons persbericht en de interactieve kaart via Unearthed