Wie het klimaat wil redden, kan niet om de grote ecologische voetafdruk van de veeteelt en de vleesconsumptie heen. Nochtans is het in België op termijn perfect mogelijk om in onze voedingsnoden te voorzien met een kleinere veestapel, met grote winst voor klimaat, milieu en dierenwelzijn.

> Bekijk de studie Study on livestock scenarios for Belgium in 2050”
> Lees onze briefing

Huidig systeem werkt niet

België telt meer dan 46 miljoen gekweekte varkens, koeien en kippen. Maar het huidige model werkt niet: niet voor de boeren, niet voor klimaat en milieu. Een kleinere veestapel dringt zich op.

Ondanks subsidies neemt het aantal veehouders jaar na jaar af. Het klimaat is het slachtoffer van een veeteelt die gericht is op export, en sterk afhankelijk is van geïmporteerd voeder. Daardoor ligt de echte uitstoot van de sector bijna tweemaal hoger dan de directe emissies of de officiële.

Welke veesector morgen?

In opdracht van Greenpeace ontwikkelde UCLouvain enkele toekomstscenario’s voor de veesector. In het meest ambitieuze scenario - waarin de veestapel afgestemd is op volledig ecologische landbouw - daalt de Belgische vleesproductie met 83%. De broeikasgasuitstoot neemt in dat geval af met 58%, de uitstoot van stikstof met 50% en de impact op de biodiversiteit met 76%.

De 30 gram dierlijke eiwitten die in dit scenario per dag per persoon beschikbaar is zouden nog volstaan, op voorwaarde dat deze aangevuld wordt met ongeveer dezelfde hoeveelheid plantaardige eiwitten.

De UCL-studie toont ook de enorme winst voor het klimaat van een aanzienlijk kleinere veestapel voor ons land. En dit is broodnodig: om de gigantische uitdaging van de klimaatverandering het hoofd te bieden, legt het laatste IPCC-rapport ons systemische veranderingen van een ongekende omvang op, ook in de landbouw.

Steun voor boeren die de natuur beschermen

Deze transitie moet wel aandacht hebben voor de penibele situatie waarin heel wat Belgische veehouders zich vandaag bevinden. Er is overheidssteun nodig om te verhinderen dat de veehouders in een schuldenspiraal belanden, en dat een schaalvergroting ten koste van de familiale veebedrijven zich doorzet. De subsidies, ook in het kader van het Europese landbouwbeleid, moeten gaan naar boeren die de natuur actief herstellen en beschermen.

Geen subsidies meer voor megastallen: teken de petitie!