Fukushima: crisis staat op het punt om catastrofe te worden

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 15 maart, 2011
In het licht van de ernst van de ontwikkelingen van de afgelopen uren, willen we allereerst onze solidariteit met de Japanse bevolking uitdrukken. De opeenvolging van de gebeurtenissen is ronduit zorgwekkend. Greenpeace betreurt in de eerste plaats dat de Japanse regering door de groeiende nucleaire dreiging, niet al haar middelen en inspanningen kan wijden aan de hulp aan de bevolking na de natuurramp van vrijdag.

De afgelopen uren en dagen, is de toestand in Fukushima 1 alleen zorgwekkender geworden. Het is waarschijnlijk dat er in de reactoren 1, 2 en 3 een bepaalde mate kernsmelting plaatsgevonden heeft. Voor Greenpeace lijdt het geen twijfel dat deze crisis dreigt uit te monden in een echte catastrofe. Uit wat we vernemen van Franse en Japanse nucleaire deskundigen, blijkt dat de hoeveelheid radioactieve besmetting aanzienlijk wordt. Dit betekent een potentieel risico voor de volksgezondheid. Het lijkt alsof Fukushima de trieste eer heeft om, na Tsjernobyl, het tweede grootste kernreactorongeluk uit de geschiedenis te worden.

Het gebrek aan informatie en transparantie over de huidige situatie blijft Greenpeace zorgen baren. In het bijzonder wat betreft de hoeveelheid en het type radioactief materiaal dat is vrijgekomen en de toestand van de bassins met gebruikte kernbrandstof die zouden kunnen zorgen voor bijkomende lekken.

Deze crisis toont nog maar eens dat kernenergie een vuile en gevaarlijke energiebron is en altijd kwetsbaar zal zijn door de potentieel dodelijke combinatie van menselijke fouten, technologisch falen en natuurrampen. Greenpeace roept op om bestaande kerncentrales over de hele wereld uit te faseren en geen nieuwe reactoren te bouwen. Overheden zouden in de plaats daarvan moeten investeren in hernieuwbare bronnen die niet enkel ecologisch verantwoord, maar ook betaalbaar en betrouwbaar zijn.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.