Fukushima niveau 7: bevolking verdient betere bescherming

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 12 april, 2011
Nu de kernramp in Fukushima officieel (en veel te laat) is ingedeeld in de zwaarste categorie op de INES-schaal, zijn er dringend maatregelen nodig om de getroffen bevolking beter te beschermen. Men erkent immers dat de situatie van eenzelfde kaliber is dan Tsjernobyl.

Experts van Greenpeace voeren stralingsonderzoek uit in de omgeving van Fukushima.

De gebeurtenissen van nu en uit het verleden tonen steeds weer aan dat men de ernst van de gevolgen zwaar onderschat. Japan heeft er een maand over gedaan om de reikwijdte van het drama te erkennen. Eind maart al schatte een Greenpeace-expert dat het rampniveau 7 van toepassing was.

Deze waarschuwing werd dus ruim twee weken in de wind geslagen. De aankondiging van het Japanse agentschap voor nucleaire veiligheid moet nu samengaan met bijkomende maatregelen om de bevolking te beschermen. Vooral zwangere vrouwen en kinderen lopen risico, zeker in de dichtbevolkte gebieden van Fukushima en Koriyama.

Op maandag 11 april deden onze stralingsexperts nog uitgebreid onderzoek op locaties buiten de evacuatiezone rond de kerncentrale van Fukushima. Japanse overheid moet ook overgaan tot de volledige evacuatie in bepaalde zwaar getroffen locaties zoals de omliggende dorpen Iitate en Namie. Greenpeace kwam tot deze conclusies na analyse van gegevens die onze twee stralingsteams verzamelden. Ze geven aan dat er sprake is van een wijdverspreide cesiumbesmetting.

“Inwoners van de streek rond Fukushima staan mogelijk bloot aan stralingen van meer dan 5 millisievert per jaar. Dat komt overeen met de drempel voor evacuatie in de omgeving rond de kerncentrale van Tsjernobyl na de ramp in 1986”, verklaart stralingsexperte Rianne Teule.

Kort na een persconferentie van Greenpeace, kondigde de Japanse overheid een uitbreiding van de evacuatiezone tot 30 kilometer rond de kerncentrale. Volgens Greenpeace moeten er echter nog verdere maatregelen getroffen worden.

Besmette groententuin

De stralingsteams van Greenpeace maten stralingsniveaus van 4 microsievert per uur op een speelplein in de stad Fukushima en 2,8 microsievert bij een grafplaats in Koriyama. Deze waarden zijn hoog genoeg om in enkele weken tijd blootgesteld te worden aan de maximale jaarlijkse stralingsdosis. Bodemanalyse door de Kyoto-universiteit toont aan dat meer dan 80 procent van de straling op deze plekken afkomstig is van cesiumisotopen die gedurende meerdere jaren in het milieu aanwezig zullen blijven.

De teams vonden ook in groenten uit tuinen in de steden Fukushima, Koriyama en Minamisoma en in groenten uit een supermarkt in Fukushima stralingswaarden die de officiële grenzen overschrijden. Minstens een van de stalen die in de regio genomen werd, zou als radioactief afval bestempeld kunnen worden.
“Onze resultaten wijzen op aanzienlijke problemen met besmetting van voedsel in de regio rond Fukushima, zegt Teule. “De overheden moeten consumenten en landbouwers hierover zo snel en accuraat mogelijk inlichten, door meer metingen op voedsel en de bodem uit te voeren en de grotere omgeving rond Fukushima te beschermen.”

Overheid negeert ernst

“Er leven meer dan een miljoen mensen in de omgeving van Fukushima-stad en Koriyama. Dat maakt het voor de overheden onaanvaardbaar om de ernst van de situatie te blijven negeren”, vindt Junichi Sato, directeur van Greenpeace Japan. “Niet enkel moet de regering duidelijk advies geven aan de bevolking over hoe men zich kan beschermen tegen radioactieve besmetting, ze moet ook dringend doeltreffende actie ondernemen door officiële beschermingsmaatregelen uit te roepen.”

Greenpeace stuurde twee stralingsonderzoeksteams naar de omgeving rond de officiële evacuatiezone van 20 km rond de kerncentrale van Fukushima. Een ploeg onderzocht besmetting in de omgeving en de andere groep voerde stralingstests uit op voedsel en melk. Op 27 en 28 maart werd het stralingsonderzoek uitgevoerd in het dorp Iitate village en de regio rond Namie. Tussen 4 en 8 april voerde het team precieze metingen uit op stalen van de ondergrond en het voedsel in de steden Fukushima en Koriyama, Minamisoma, Namie, Iitate en verschillende tussenliggende locaties.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.