België gaat voor 30 procent minder

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 16 maart, 2012
België zal de uitstoot van broeikasgassen in Europa tegen 2020 verminderen met 30 procent. Een belangrijke, klimaatprogressieve stap, vindt Greenpeace. Helaas stelde Polen zijn veto op de voorbije Europese milieuraad.

Greenpeace feliciteert de Vlaamse regering met haar beslissing om 30 procent minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2020. Eindelijk kiest ook Vlaanderen voor een klimaatprogressief België. Wallonië, Brussel en de federale overheid hadden zich al een tijdje achter de doelstelling van min 30 procent geschaard. Voor het Belgische standpunt binnen Europa was het belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting stonden.

België: klimaatprogressief

Op de voorbije Europese milieuraad van 9 maart koos ons land voluit voor 30 procent minder broeikasgassen tegen 2020. België schaart zich zo achter de progressieve landen van Europa, zoals Duitsland en Denemarken, momenteel voorzitter van de Europese Unie.

kris peeters

Polen: klimaatconservatief

Helaas toonde Polen zich van zijn meest conservatieve kant en stelde het zijn veto. De reductiedoelstelling van 30 procent voor 2020 is nochtans maar de eerste stap in een Europese langetermijnvisie. Tegen 2050 wil het continent minstens 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Polen blokkeert deze langetermijnvisie op dit moment.

"Polen bevestigt zo zijn imago van een achterhaalde economie", zegt Joris den Blanken, klimaatdirecteur van Greenpeace EU. "Het land houdt de vooruitgang van een heel continent tegen. Europa moet zich dringend bevrijden van de import van dure fossiele brandstoffen. Ze verergeren het klimaatprobleem en leiden niet tot economisch herstel."

Greenpeace vraagt Angela Merkel, Nicolas Sarkozy en de Deense Helle Thorning-Schmidt om de Europese klimaatambitie nieuw leven in te blazen op de volgende EU-top in juni.

We houden jullie op de hoogte.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.