Japan: onduidelijkheid over hoeveelheid vrijgekomen radioactiviteit

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 13 maart, 2011
Een dag na de ontploffing in de kerncentrale van Fukushima blijft Greenpeace solidair met de slachtoffers van de natuurramp die toesloeg in Japan. We zijn vooral bezorgd over de situatie die op dit moment wordt vastgesteld bij de kerncentrales. Japan telt 54 reactoren in 18 centrales, goed voor een geïnstalleerde capaciteit van 47.000 MW.

De situatie in Fukushima lijkt niet volledig onder controle, in tegenstelling tot wat de regering verklaart. We hopen allemaal dat een rampscenario nog kan vermeden worden en uiteraard dat de overheden alle maatregelen neemt om de bevolking te beschermen tegen de radioactiviteit, die blijkbaar nog steeds vrijkomt in de atmosfeer.

Nieuwe problemen met de koeling van minstens twee reactoren in de centrale van Fukushima lijken op te duiken na kernsmelting. Dit ging gepaard met lekken van radioactief materiaal. Een van de installaties werkt met zgn. MOX-brandstof die plutoniumoxide bevat. Dit zorgde voor een enorme warmteontwikkeling, zelfs nadat de reactor stilgelegd werd. Bij een smelting of aantasting van deze kernbrandstof, zouden de gassen die kunnen vrijkomen veel meer radioactiviteit bevatten dan bij een uraniumreactor. De crisis is dus verre van opgelost.

Het team van Greenpeace International dat de ontwikkelingen opvolgt, is vooral bezorgd over het gebrek aan transparantie over de hoeveelheden radioactieve stoffen die vrijgekomen zijn in de omgeving, de mate waarin de afkoeling van de verschillende reactoren bereikt is en de beveiliging van de bassins met gebruikte kernbrandstoffen. Als deze installaties beschadigd werden, zou dat kunnen leiden tot radioactieve lekken.

“Daarom vragen we dat de Japanse regering onmiddellijk duidelijkheid schept over deze vragen”, zegt Jan Beranek, internationaal coördinator van de nucleaire campagne.

De verwarring en de ongerustheid rond de situatie in Fukushima is nog maar eens een herinnering aan het feit dat kernenergie niet thuishoort in een wereld waar menselijke fouten, technisch falen en natuurrampen nooit helemaal kunnen worden uitgesloten.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.