Actie tegen censuur

Nieuwsartikel - 22 mei, 2006
Greenpeace publiceert de exclusieve analyse van een document dat geklasseerd was als ‘confidentiel défense’ en dat gaat over de veiligheid van een nieuwe EPR-reactor in Frankrijk. Het document kostte Stéphane Lhomme, de woordvoeder van het Franse netwerk <a href="http://www.sortirdunucleaire.org">‘Sortir du nucléaire’</a> een huiszoeking, de inbeslagname van zijn computers en gsm en een aanhouding van veertien uur lang door de Franse veiligheidsdienst DST.

Het einde van het nucleair tijdperk?

De Britse expert op het vlak van nucléaire veiligheid John H. Large analyseerde het bewuste document voor Greenpeace. Uit zijn analyse blijkt dat de werken van de Franse energiereus EDF voor de EPR (European Pressurized Reactor, een nieuw type kernreactor) gebaseerd zijn op foute veronderstellingen op een aantal cruciale punten.

Zo baseert de Franse EDF zich voor de evaluatie van een doelgerichte aanval met een lijnvliegtuig op een studie die de impact van een jachtvliegtuig op de reactor onderzocht. Maar een jachtvliegtuig is veel kleiner en bevat veel minder brandstof dan een commercieel lijnvliegtuig. Een ander onthutsend punt: om de radiologische consequenties van een terroristische aanval in te schatten, baseert  EDF zich  op scenario's die voor 11 september 2001 uitwerkt werden.

"Ten slotte ben ik niet verrast door de deining die de publicatie van dit document veroorzaakt," schrijft Large. "Niet zozeer omdat het zeer gevoelige details over de plannen van EPR bevat, maar vooral omdat uit het document blijkt dat men nauwelijks stappen heeft ondernomen om zich te wapenen tegen een terroristische aanval. En wat te denken van het feit dat  EDF zich helemaal niet verantwoordelijk acht voor de bescherming tegen een denkbeeldige terroristische aanval, maar benadrukt dat het de volledige verantwoordelijkheid is van de Franse staat?"

Censuur van het publieke debat, weigering informatie te verstrekken, misprijzen voor de burgers, intimidatie ten opzichte van opposanten… Greenpeace vindt dat de methoden die de staat gebruikt niet door de beugel kunnen. EDF, Areva en de Franse regering moeten zich verantwoorden en moeten alle documenten omtrent te veiligheid van de nieuwe EPR openbaar maken.


Wij, burgers, organisaties, verkozenen, politieke partijen, verklaren plechtig in het bezit te zijn van het officiële geheime document van EDF Electricité de France) omtrent het onvermogen van de EPR (een nieuw kerncentrale in Frankrijk) om aan een vliegtuigcrash te weerstaan. De DST (Direction de la surveillance du territoire, de Franse nationale veiligheid) deed huiszoekingen naar dit document op dinsdag 16 mei bij Stéphane Lhomme, de woordvoerder van het 'Réseau Sortir du nucléaire' in Frankrijk. Stéphane werd meer dan 14 uur vastgehouden en de DST nam verschillende apparaten uit zijn huis in beslag.

We hebben besloten om dit document te publiceren op onze website, zodat het bij het grote publiek bekend wordt. Door dit te doen, verzetten we ons tegen de aanvallen op het recht op informatie. Men zou diegenen moeten vervolgen die informatie achterhouden voor het grote publiek. Klik hier om het document te consulteren.

Onderwerpen