1000 ton radioactief afval geblokkeerd

Nieuwsartikel - 9 december, 2005
Elf actievoerders van Greenpeace hebben een Russisch vrachtschip geblokkeerd dat meer dan 1000 ton giftig en radioactief uranium in Rusland wil deponeren. Hoewel de Russische wet de invoer van buitenlands radioactief afval verbiedt, wordt er al 30 jaar uraniumafval uit Europa gedumpt in Rusland. Greenpeace publiceerde het rapport ‘Europe’s Radioactive Secret’, waarin details over de verboden handel tussen de Europese nucleaire industrie en Rusland beschreven staan. Gedurende de afgelopen decennia is meer dan 100.000 ton Europees uraniumafval in Rusland gedumpt. Het radioactief afval van de Belgische kerncentrales van Electrabel, komt ook in Rusland terecht.

Goedkoop, maar vervuilend en gevaarlijk

Voor de Europese nucleaire industrie is het dumpen in Rusland degoedkoopste optie, maar ook de meest vervuilende en gevaarlijkste. Denucleaire industrie in Rusland zorgt voor grote problemen, Europesebedrijven doen hier nog een schepje bovenop. Het gaat om twee soortenradioactief afval: vervuild uranium dat vrijkomt bij opwerking vangebruikte kernbrandstof (o.a. uit kerncentrals van Doel en Tihange) ,en verarmd uranium uit verrijkingsfabrieken  die brandstofleveren  voor 135 kerncentrales in Europa.

Ernstig risico

De transportcontainers waar het uraniumafval in wordt vervoerd vormeneen ernstig risico gedurende het transport over duizenden kilometersnaar de verschillende dumpplaatsen in Rusland. Het uranium wordtgrotendeels in de vorm van hexafluoridekristallen vervoerd.Uraniumhexafluoride is zeer reactief, en wanneer het in aanraking komtmet water komen zeer toxische gassen vrij. Eenmaal op de plaats vanbestemming wordt het uranium op dezelfde onverantwoorde manier in deopen lucht opgeslagen.

Import radioactief materiaal voor opslag verboden

 

De Europese nucleaire industrie weet geen weg met haar afval dusdumpt ze een deel ervan in Rusland. De nucleaire industrie beweert datdit wettelijke nucleaire handel is. In werkelijkheid wordt slechts eenklein deel van het nucleair materiaal - ongeveer 10% - verwerkt enteruggezonden naar Europa. Al de rest wordt gewoon gedumpt. Volgens de Russische wet 'On Environmental Protection' is de import vanradioactief materiaal voor opslag verboden. In Rusland is Greenpeaceeen rechtszaak gestart tegen het bedrijf dat verantwoordelijk is voorde transporten, Tecksnabexport.    

Een aantal van Europa's grootste energie producenten zoals Electrabelmaken zich schuldig aan het dumpen van nucleair afval. Tegelijkertijdpromoten deze bedrijven zichzelf als producenten van"klimaatvriendelijke" elektriciteit. De realiteit bewijst echter datnucleaire energie milieu-onvriendelijke en duur is. Het produceertenorme bergen afval waarvoor er geen veilige oplossing bestaat.  

Meer info (in het Engels) op www.stop-plutonium.org

Onderwerpen