Gaat Vlaanderen een derde minder uitstoten?

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 7 maart, 2012
Vlaanderen wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 verminderen met 30 procent. Dat verklaarde Joke Schauvliege, de Vlaamse minister van Milieu, maandag in de media. Een belangrijke stap in de goede richting, vindt Greenpeace. Maar Kris Peeters heeft als minister-president al laten weten dat de Vlaamse regering hier nog niets over heeft beslist.

Sluit Vlaanderen zich eindelijk aan bij de lidstaten die wel een vooruitstrevend klimaatbeleid willen, met Duitsland en Groot-Brittannië op kop? Schauvliege gelooft erin. “Op 9 maart bespreken de Europese ministers van Leefmilieu een nota die berekend heeft welke inspanningen nodig zijn om de 30 procent te halen. Dat valt goed mee, zo blijkt. De omstandigheden zitten namelijk mee: stijgende brandstofprijzen en een economische crisis die aanmaant tot efficiëntie”, zegt de CD&V-minister in een interview met De Standaard.

In België heeft Vlaanderen lang achterop gehinkt: Wallonië, Brussel en de federale overheid hadden zich al enige tijd achter de doelstelling van 30 procent geschaard. Voor het Belgische standpunt binnen Europa is het belangrijk dat nu alle neuzen in dezelfde richting staan.

Update: Minister-president Kris Peeters fluit Schauvliege terug in Villa Politica: "Ik denk dat een minister van Leefmilieu altijd zeer ambitieus moet zijn. Maar ik kan u zeggen dat 30 procent minder uitstoot van broeikasgassen voor Vlaanderen zonder Europa niet beslist is door de Vlaamse regering."

Harry Peeters

Harry PeetersWe voeren al enkele jaren campagne voor een ambitieuzere klimaatdoelstelling. In september bijvoorbeeld had Greenpeace de Vlaamse minister-president Kris Peeters gecast in zijn eigen klimaatfilm waarin hij net als Harry Potter moest kiezen voor de juiste formule. Maar Peeters hield de boot af. Hij verklaarde toen "ambitieus" te zijn wat betreft de plannen om het klimaat te redden, maar op voorwaarde dat andere geïndustrialiseerde landen dat ook zijn.

Nochtans zullen alle sectoren erbij winnen als Europa beslist om zijn inspanningen voor het klimaat op te schroeven. Het oude continent kan zijn leiderschap op vlak van hernieuwbare energie opnieuw opnemen, gezondheidskosten gelinkt aan de klimaatverandering vermijden en zorgen voor groene economische groei. Een reductiedoelstelling van 30 procent zou voor België een jaarlijkse groei van het bbp met 0,6 procent betekenen.

Bedrijven

Ook bedrijven zoals Google, Unilever, Alpro en Axa zijn al voorstander van een ambitieuzere reductiedoelstelling. In juni organiseerde Greenpeace samen met enkele andere ngo's een conferentie in het Vlaams parlement over de economische voordelen van 30 procent minder uitstoot. Daar sprak onder andere Axa zich uit voor deze verhoging.

Als Europa het voortouw neemt in de strijd voor het klimaat, zal dat een pak banen opleveren in bijvoorbeeld de sector van de hernieuwbare energie. Europa zou dan ook tegemoet komen aan de aanbevelingen van wetenschappers. Het IPCC, het klimaatexpertenpanel van de VN, beveelt immers een emissiereductie van 25 tot 40 procent aan voor geïndustrialiseerde landen. De huidige Europese doelstelling van 20 procent is dus ruim onvoldoende.

Win-winsituatie

Schauvliege is het daar vandaag mee eens. “'Dit is geen symbooldossier, maar een noodzaak!” Ze denkt ook dat de economie wel zal varen bij de grotere inspanningen voor het klimaat: “Het is een win-winsituatie.”

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.