Greenpeace projecteert filmpje 'Electrabel plukt u kaal' op publieke gebouwen

Nieuwsartikel - 30 oktober, 2007
Greenpeace heeft een filmpje klaar over de onverhoopte winsten die Electrabel boekt op de rug van de consument. Het 2-minutendurende filmpje vertelt op een bevattelijke manier hoe de vervroegde afschrijvingen van de kern- en steenkoolcentrales uitzonderlijke winsten opleveren voor Electrabel. Het filmpje werd op verschillende publieke gebouwen geprojecteerd en verspreid via het internet.

Projectie van het filmpje 'Electrabel plukt u kaal' aan het Zuidsation in Brussel

Metde publieke actie wil Greenpeace de zogenaamde 'windfall profits'aan de kaak stellen. Maar ook de verouderde manier waarop Electrabelelektriciteit opwekt, wordt aangeklaagd. Die elektriciteitsproductiehoort niet langer thuis in een tijdperk waarin groteklimaatuitdagingen om duurzame oplossingen vragen. Het is aan detoekomstige minister bevoegd voor duurzame ontwikkeling om deonverhoopte winsten van Electrabel te herinvesteren in hernieuwbareenergie en energie-efficiëntie. De Commissie voor de Reguleringvoor de Elektriciteit en het Gas (CREG) schat dat die winsten 11miljard euro bedragen.

Bekijk het filmpje op www.electrabrol.be