Greenpeace wandelt Franse kerncentrales binnen

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 6 december, 2011
Greenpeace heeft maandag bewezen dat de Franse kerncentrales alles behalve gesloten burchten zijn. Acht activisten konden binnen geraken in de centrale van Nogent-sur-Seine, op 95 km van Parijs. Met deze actie stellen we de tekortkomingen van de nucleaire stresstests aan de kaak.

Na de ramp in Fukushima, vroeg Europa aan alle lidstaten om onderzoek te doen naar de bestendigheid van nucleaire installaties tegen extreme omstandigheden zoals aardbevingen, overstromingen, meervoudig falen van reactoren of vliegtuigcrashes. Greenpeace vindt dat de Franse overheid best de resultaten van de stesstests zou herzien. Want met de mogelijkheid dat mensen zouden binnendringen in de centrale, werd geen rekening gehouden.

De actie werd gehouden in Nogent-sur-Seine, de centrale die het dichtst bij Parijs ligt.

Bekijk hier een kaartje
.

Er is ook een filmpje van het begin van de actie.


Tegelijkertijd werd ook bekend dat er nog Greenpeaceactivisten zichzelf hadden binnengelaten in andere kerncentrales. “Onze aanwezigheid binnen in de centrales zelf, is een bewijs dat deze erg kwetsbaar zijn”, zegt Sophia Majnoni d’Intignano van Greenpeace Frankrijk. “Hoewel de bevoegde diensten al 's ochtends op de hoogte waren over de actie in Nogent-sur-Seine, hebben ze niet kunnen verhinderen dat ook andere activisten in andere centrales zijn binnen geraakt om er een geweldloze boodschap te brengen: veilige kernenergie bestaat niet.”

Wat kunnen we leren uit deze actie?
De actievoerders, die enkel vreedzame bedoelingen hadden en over beperkte middelen beschikten, zijn erin geslaagd om tot binnen in de centrale te geraken. Het onomstotelijke bewijs dat de huidige veiligheidsmaatregelen ondermaats zijn. Over de mogelijkheid van menselijke indringers werd niets meegenomen in de veiligheidaudits die besteld werden door de Franse overheid naar aanleiding vande ramp in Fukushima. Dit is erg verontrustend.

Stresstests
In België voerde Greenpeace gelijkaardige acties in de centrales van Doel en Tihange in 2006. Dat leidde tot een strengere aanpak voor de toegang tot de kerncentrales. Ons doel was om de gebrekkige veiligheid van de verouderde installaties aan te klagen.

Deze acties tonen duidelijk aan dat de stresstests lang niet volstaan om te beweren dat de kans op een ongeluk uitgesloten kan worden. Dat concludeerde Greenpeace al eerder, na een eerste lezing van de Europese stresstestrapporten.

Daarom blijft Greenpeace ijveren voor een toekomst zonder kernenergie. In het nieuwe regeringsprogramma is de wet op de kernuitstap en de termijn daarvoor bevestigd. Als we bevrijd worden van de nucleaire risico's, kunnen hernieuwbare bronnen aan een opmars beginnen. Lees er meer over in ons dossier kernuitstap in België.

Alles over de actie in Frankrijk
Op de site van Greenpeace Frankrijk vind je filmpjes, foto's, mediafragmenten en meer info over de actie “Au coeur du réacteur” van gisteren.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.