Greenpeace voert actie en vraagt CD&V de kernuitstap te bevestigen

Nieuwsartikel - 22 mei, 2007
Greenpeace heeft een vat met een tiental kilogram radioactief slib op de stoep voor het CD&V-hoofdkwartier in de Wetstraat afgezet. Het besmet slib is afkomstig van de oevers van de Molse Nete.

Greenpeace neemt stalen en meet de radioactieve vervuiling van slib in de Molse Nete

Greenpeace actievoerders deponeerden radioactief slib van de Molse Nete voor het CD&V secretariaat in de Wetstraat in Brussel.

Greenpeace actievoerders deponeerden radioactief slib van de Molse Nete voor het CD&V secretariaat in de Wetstraat in Brussel.

Greenpeace actievoerders deponeerden radioactief slib van de Molse Nete voor het CD&V secretariaat in de Wetstraat in Brussel.

In de Molse Netewordt al meer dan 50 jaar radioactief afvalwater geloosd afkomstig van de opwerking van kernafval, het nucleaironderzoek en de productie van splijtstoffen. Greenpeace nam stalenvan het slib en uit metingen van een Frans labo en het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol blijkt dat het zodanig vervuild is dat het volgens de wettelijke normen als kernafval beschouwd moet worden.

Door het radioactief slib van de Molse Nete af te leveren voor het hoofdkwartier van de CD&V confronteert Greenpeace de partij met het probleem van kernafval. De CD&V wil de levensduur van de kerncentrales verlengen, ondanks het feit dat er voldoende alternatieven aanwezig zijn. Greenpeace roept de partij op om haar standpunt inzake kernenergie bij te sturen en de wet op de kernuitstap alsnog te bevestigen. Kernenergie is niet enkel een gevaarlijke energiebron die ons opzadelt met onbeheersbaar kernafval, de sluiting van de kerncentrales in België is nodig om ruimte te creëren voor meer productie van groene stroom.

Onderwerpen