Hartelijk dank aan al onze sympathisanten!

Nieuwsartikel - 17 januari, 2005
Net zoals de vorige jaren heeft Greenpeace in 2004 opnieuw concrete resultaten bereikt. De groep actieve sympathisanten die dit mee mogelijk maakt, blijft nu al zeven jaar na elkaar groeien. Eind 2004 waren we met méér dan 110.000! Naast de financiële steun doen ook steeds meer mensen mee aan handtekeningenacties of gebruiken ze hun koopkracht als consument. Hartelijk dank voor al deze inspanningen. Alleen zo kunnen we werkelijk een verschil maken.

Peter De Smet, algemeen directeur van Greenpeace België

Enkele concrete resultaten

Klimaat:

Dankzij de ratificatie van het Kyotoprotocol door Rusland, treedt het internationale akkoord nu in werking voor de 125 landen die het tekenden. Greenpeace voerde actie aan Russische ambassades in zeker 20 landen. Eindelijk is een eerste stap gezet om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

In België beloofde milieuministers naar aanleiding van een Greenpeace-onderzoek zich in te zetten voor een échte klimaatpolitiek.

Giftige stoffen:

Na meerdere jaren actievoeren erkent de Verenigde Naties dat schepen die voor de sloop vertrekken als afval moeten worden gezien en dus eerst grondig opgekuist. Verder is Europa goed op weg om een strengere wetgeving te maken voor giftige chemische stoffen.

Bossen:

5 miljoen hectare Amazonewoud werd beschermd in 2004.

In vele landen eisen schrijvers op vraag van Greenpeace dat hun uitgevers bosvriendelijk papier zou gebruiken.

Peter De Smet,

Algemeen directeur Greenpeace België

Onderwerpen